Routery Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Router

Zmiana brzegu sieci

Routery serii ASR 1000 firmy Cisco do usług agregacyjnych z wiodącymi w branży, kompaktowymi rozwiązaniami w zakresie wydajności, możliwości oraz niezawodności, w zwizku z czym przeobrażaj brzeg sieci dostawcy usług i przedsiębiorstwa.

Przyszła elastyczność dla dostawców usług

Routery serii ASR 1000 firmy Cisco uatwiają dostawcom usług oferowanie zaawansowanych usług klientom indywidualnym oraz biznesowym w sposób bardziej elastyczny, wydajny i niedrogi.

  Wysokowydajne usługi dla przedsiębiorstw

  Routery serii ASR 1000 firmy Cisco oferuj przedsibiorstwom bezpieczne, niezawodne i wydajne rozwizania brzegowe WAN, ktre unifikują przesył danych i usługi telekomunikacyjne oraz umożliwiają współpracę i handel.

  Najważniejsze cechy i nowatorskie rozwiązania

  • Rozszerzona dostpność brzegu sieci: Możliwo aktualizacji oprogramowania w ramach usługi, take dla konfiguracji z pojedynczym procesorem routingowym.
  • Natychmiastowa dostpność usług: Aktywacja zyskownych i krytycznych usług wymaga jedynie licencji na oprogramowanie.
  • Większa wydajność operacyjna: Niewielkie gabaryty umożliwiaj zmniejszenie zużycia energii, przestrzeni oraz kosztów zwizanych z częściami zamiennymi, przy równoczesnym dostarczaniu zintegrowanych usług z pełną szybkocią cza.
  • Nowy standard w zakresie stosunku wydajności do ceny:  dla routerów brzegowych oznacza to integrację usług wielorakich, zaawansowanych usług biznesowych oraz usług zarządzanych.
  • Wysoce wydajne usługi zintegrowane: Zalicza się do nich szyfrowanie wielogigabitowe, usługi szerokopasmowe, zaporę ogniową 10 GB, mechanizm wykrywania aplikacji na podstawie analizy pakietów NBAR oraz technologi SBC (Session Border Control). Wszystkie usługi włączone są z poziomu oprogramowania, dzięki czemu nie są konieczne dodatkowe moduły.
  • Wysoka odporność: Możliwa dzięki wygodnej i taniej funkcji aktualizacji oprogramowania w ramach usługi (ISSU).
  • Redundancja programowa: Dla konfiguracji bez redundancji sprzętowej wyposażonych w routery ASR 1002 oraz 1004 firmy Cisco.

  > Dowiedz się więcej o serii ASR 1000
  > Arkusz danych ASR 1000

  Informacje

  Stać na straży brzegu sieci w nowej grze

  Sprawdź swoją znajomość sieci i zmierz się z innymi, aby chronić brzeg sieci za pomoc nowych routerów ASR 1000 firmy Cisco.

   Raport nt. wysokowydajnych nowatorskich rozwizań

   Według firmy Isocore routery serii ASR 1000 firmy Cisco to wysoce wydajne i skalowalne rozwiązania brzegowe przeznaczone dla przedsiębiorstw i dostawców usług.

    Skontaktuj się z Cisco

    Pomoc techniczna