Har du en konto?

  •   Tilpasset innhold
  •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Cisco Podcast - Digitalisering for ledere

Cisco Podcast skal ta for seg digitalisering i skjæringspunktet mellom virksomhetsledelse og teknologi. Vi ønsker at ledere i større grad skal forstå, bli mer nysgjerrig og opptatt av hvordan teknologi kan hjelpe virksomheter og samfunnet å lykkes med den digitale transformasjonen.

Programleder og leder for sikkerhet i Cisco, Leif Sundsbø, vil sammen med spennende gjester bidra til at våre lyttere få økt forståelse for digitalisering i Norge.

Nyeste episode

Nyeste episode: Disse blir vinnerne i kampen om talentene 

I den nyeste episoden av Digitalisering for ledere har vi fått besøk av Torbjørn Larsen som leder arbeidet med digital forretningsutvikling for Sopra Steria sine kunder, og sitter i konsernledelsen til det skandinaviske konsulenthuset. 
Torbjørn har over 25 års erfaring fra ledelse og rådgiving i selskaper som Mestergruppen, NAV, Cisco og Tandberg, og har også vært innom OsloMet, som assisterende direktør. 

Torbjørn mener at digital transformasjon ikke er et IT-prosjekt, men et organisasjonsutviklingsprosjekt. Et prosjekt hvor offentlige og private virksomheter i større grad må ta ansvar for sin egen skjebne. 

Tidligere episoder

Ciscos Leif Sundsbø vil sammen med gjester bevege seg i skjæringspunktet mellom virksomhetsledelse og teknologi, slik at du som er leder eller du som aspirerer til å bli en leder, blir mer interessert, nysgjerrig og opptatt av hvordan teknologi kan hjelpe virksomheten å lykkes med den digitale transformasjonen.