Har du en konto?

  •   Tilpasset innhold
  •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Cisco Podcast - Digitalisering for ledere

Cisco Podcast skal ta for seg digitalisering i skjæringspunktet mellom virksomhetsledelse og teknologi. Vi ønsker at ledere i større grad skal forstå, bli mer nysgjerrig og opptatt av hvordan teknologi kan hjelpe virksomheter og samfunnet å lykkes med den digitale transformasjonen.

Programleder og leder for sikkerhet i Cisco, Leif Sundsbø, vil sammen med spennende gjester bidra til at våre lyttere få økt forståelse for digitalisering i Norge.

Nyeste episoder

Dagens virksomheter vil ikke overleve uten teknologi. Men de vil heller ikke overleve uten ledere som forstår hvilke utfordringer de må løse og hvordan teknologien kan løse disse utfordringene

Hør Torgeir Waterhouse (OTTE), Michael Jacobs (Atea Norge), Øyvind Husby (IKT Norge) og Trine Strømsnes (Cisco Norge) sine innspill og synspunkter på hvorfor det er så viktig at dagens ledere forstår hva digitalisering er, hvorfor digitalisering er så viktig og hvordan man lykkes med den digitale transformasjonen.

Tidligere episoder

Ciscos Leif Sundsbø vil sammen med gjester bevege seg i skjæringspunktet mellom virksomhetsledelse og teknologi, slik at du som er leder eller du som aspirerer til å bli en leder, blir mer interessert, nysgjerrig og opptatt av hvordan teknologi kan hjelpe virksomheten å lykkes med den digitale transformasjonen.