Имате сметка?

  •   Персонализирана содржина
  •   Вашите производи и поддршка

Потребна ви е сметка?

Направете сметка

Дата центар и хибридни облак

Дигитална трансформација почнува со Cisco ASAP центарот на податоци
Анализирај. Поедностави. Автомаризирај. Заштити.

Трансформирајте го вашиот центар за работа со повеќе облаци

Решете ги клучните предизвици и остварете своја дигитална верзија . Cisco ASAP дата цетарот е изграден со водечки индусријски мрежи, со безбедност, конвергентна инфраструктура и софтверски дефинирани решеаниа. Тој донесува полна видливост и избор помеѓу повеќе облаци, со конзистентна политика автоматизирана низ Вашиот хибриден облак. 

Анализирај. Поедностави. Автоматизуј. Заштити.

Cisco ги спојува

Технологии

Аналитика

Подобрете ја видливоста во сите ваши централни податоци во реално време користејќи Cisco Tetration Аналитика

Совтверски дефинирано вмрежување

Користете ги нашите водечки SDN решениа за да ги автоматизирате и поедноставите мрежните резервации и операции.

Хиперконвергентно

Поминете на брзина на работење со сите во еден ден, дата центар кој што овозможува да платите како одите и мерите како растете.

Хибридни облак

Преместете ги аплилациите и деловните оптеретувања помеѓу било која врста облаци и безбедно управувајте нив со помош на Cisco CloudCentera.

Смалете ги трошоците на вашиот центар на податоци ASAP

Изградете флексибилно финансиран центар за податоци Cisco Open Pay.

Истражете ја нашата технологија и решениа

Вмрежување на дата центар

Зголемете ја агилната и поедноставете ја операцијата со флексибилност на архитектура.

Сметање и складиштење

Обединете го сметањето, складиштењето и вмрежувањето како би ја поедноставиле и забрзале промената.

Автоматизација и оркестрација

Автоматизирајте IT задачите, забрзајте го распоредувањето на аплилациите и оптимизујте ги своите процеси.

Аналитика и безбедност

Анализирајте 100% вашите апликацијии во реално време и заштете ги своите податоци и расурси.

Постигнете свои резултати со ASAP услуги.

Погледнете го побрзо времето за вредност, свеопфатно усвојување и оптиминизиране на политиката со услуги.

Употребете било који апликации, било каде. ACI услуги помагаат да го транформирате вашиот дата центар од следната генерација и променувањето на облаците.

Пронајдете стручњаци на лице место како би побзо, лесно и сигурно мигрирале податоците и апликации на Cisco HiperFlek решениа.

Дозволете му на Cisco стручњаците да направаат технологијата да работи за вас.

Поврзете се со нашиот соработнички еко систем

Запознајте ги соработниците

Пронајдете Cisco соработник во вашата земја со стручњаци, ресурси и посветеност да ви помогне да успеете.

Cisco пазар

Нашите соработници имаат решениа кои ви се потребни: оние што ги барате и оние за кои уште не знаете.

Cisco заедница

Нашите соработници и клиенти доаѓат овде да се запознаат, разговараат и учат. Придружите им се на разговорот.