Stałe koszty usług sieci WAN stanowią 21% to 25% kosztów obsługi typowego środowiska dla użytkowników końcowych.*

Dowiedz się, jak uprościć zarządzanie siecią WAN

Zamów spersonalizowaną wersję demo

1: Zabezpiecz łączność z oddziałami

Zadaj sobie pytanie

Czy Twoje działania były wolniejsze z powodu obaw o bezpieczeństwo związanych z użyciem szerokopasmowego połączenia internetowego do utrzymywania łączności z oddziałami?

Jest to coś, co należy rozważyć

Aby we właściwy sposób chronić oddziały i dane, konieczne jest kompleksowe rozwiązanie wdrożone w każdym oddziale i obejmujące bezpieczne sieci VPN, segmentację, bezpieczny dostęp bezpośredni do Internetu i zapory następnej generacji.

Korzyści

Bezpieczne łączenie użytkowników z aplikacjami i ochrona danych między brzegiem sieci WAN a chmurą.

Czy wiesz, że?

59% specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa uważa, że infrastruktura chmury i urządzenia przenośne należą do najtrudniejszych rozwiązań do obrony przed atakami.

Źródło: Raport śródroczny Cisco na temat cyberbezpieczeństwa, 2017.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się, jak uprościć

2: Ulepsz wrażenia użytkownika

Zadaj sobie pytanie

Czy zależy Ci na wydajności i wrażeniach użytkownika podczas wykorzystywania szerokopasmowego Internetu do łączności z oddziałem?

Jest to coś, co należy rozważyć

Za pomocą analizy sieci WAN, optymalizacji ścieżki z obsługą aplikacji, priorytyzacji i zwirtualizowanym routerom w chmurze, można zapewnić wydajność po stronie klienta i w aplikacjach chmurowych tak, aby spełnić wymagania umowy SLA i oczekiwania użytkowników.

Korzyści

Rozwiązanie Cisco SD-WAN korzysta z analizy i uczy się przy użyciu danych pochodzących z sieci, aplikacji i urządzeń w celu optymalizacji aplikacji i korzystania z SaaS.

Czy wiesz, że?

Do 2020 r. ponad 50% inicjatyw w zakresie modernizacji infrastruktury krawędzi sieci WAN będzie opartych na standardzie SD-WAN.

Źródło: Gartner, Omówienie technologii sieci WAN definiowanej przez oprogramowanie (SD-WAN), Andrew Lerner, Neil Rickard, Ted Corbett, 2017 r.

3: Przejdź na hybrydową sieć WAN

Zadaj sobie pytanie

Czy rosnące koszty zapewnienia odpowiedniej przepustowości sieci WAN stanowią poważne obciążenie dla budżetu IT i opóźniają inne inicjatywy?

Jest to coś, co należy rozważyć

Uzupełnienie lub wymiana kosztownych połączeń MPLS z Internetem lub połączeń LTE/3G/4G pozwala na zwiększenie dostępnej przepustowości i zmniejszenie kosztów.

Korzyści

Zaoszczędź nawet do 40% na kosztach operacyjnych sieci WAN, zmniejszając opłaty za usługi WAN i znacząco uproszczając zarządzanie.

Czy wiesz, że?

Przedsiębiorstwa oczekują 20-procentowych oszczędności dzięki hybrydowej sieci WAN i SD-WAN.

Źródło: Raport specjalny firmy IDC na temat sieci SD-WAN na świecie, maj 2016 r.

Dowiedz się więcej

SD-WAN — krótki przegląd

4: Wdróż sieć SD-WAN

Zadaj sobie pytanie

Jak możesz uprościć zarządzanie i zmniejszyć wydatki operacyjne na zarządzanie siecią WAN i rozproszonymi oddziałami?

Jest to coś, co należy rozważyć

Dzięki centralizacji zarządzania dla wszystkich oddziałów z chmury, można uprościć i zautomatyzować zadania związane z zarządzaniem.

Korzyści

Udostępniaj, monitoruj, i konfiguruj wszystkie oddziały z poziomu centralnej konsoli zarządzania. Nasi eksperci zajmujący się usługami pomogą stworzyć i wdrożyć skuteczny oraz szczegółowy projekt rozwiązania SD-WAN.

Czy wiesz, że?

Organizacje przeznaczają trzy razy więcej czasu na działania sieciowe niż na samą sieć.

Źródło: Studium działań sieciowych dla Cisco, McKinsey, 2016 r.

Dowiedz się więcej

Pokaż infografikę sieci SD-WAN