Guest

Предизвикателства3

Предизвикателство 3

Експедитивност на доставките чрез създаване на виртуална снабдителна верига

Експедитивното придобиване, управление и разпределение на логистичното обезпечаване са едни от най-високите приоритети на отбранителните организации и са област, в която реализирането на модерни уеб- и Интернет базирани решения може да има непосредствен ефект върху финансите и човешката сила.

Фокусираната логистика може да се опише като управление на процеса от производителя до крайния потребител с много малко или без никакво закъснение (с висока скорост) и с изискване за съхранение и управление на ограничени активи.

Появата на електронната търговия, включваща електронни доставки и електронна логистика, прави фокусираната логистика реалност и гарантира, че скоростта на снабдяването ще отговори на очакванията.

Компютризирано решение:

Секторите, поддържащи отбранителните операции - логистика, транспорт, човешки ресурси и др., признават необходимостта от реорганизиране на своите работни процеси, от доставки от склад към оперативни доставки, многообразни по форма доставки и самообслужване.

В днешно време има силна необходимост от поддържане на ограничени складови наличности, тясно взаимодействие с производственото снабдяване, надежден транспорт и бързо внедряване на доставката в желаната точка. Използваните от НАТО методи за поддържане на резерв от необходими за армиите неща осигуряват надеждна и точна складова информация, а служба по систематизиране (codification agency), директно свързана по Интернет със снабдителите на отбраната, ускорява доставките за крайния потребител.

С намаляването на запасите точната и навременна информация става критична. Връзките между промишлеността и взискателния краен потребител, намиращ се в полеви условия, трябва да се поддържа непрекъснато.

Бизнес факторите, които създават стандартите и се възприемат от комерсиалната промишленост, днес са обичайни решения в света на отбраната. Електронна търговия, електронни плащания, управление на снабдителна верига, портали за покупки и аукциони, проследяване на товарните превозни средства със системата за определяне на местоположението GPS и сложни приложения за управление на складова логистика са решения, възприети от отбраната.

Ползи:

  • Свързването на доставчика със снабдителните организации и по-нататък с крайния потребител се оценява като предимство в стремежа към по-бърза логистика и съкращаване на разходите за управление на активите. Електронните логистични приложения дават последователни и координирани решения и същевременно подобряват прозрачността и финансовия контрол.
  • Подобрените информационна и инфраструктурна свързаност поддържат първостепенната цел да се намали стойността на активите и така да се освободи капитал за осигуряване на ресурси за бойците от предната линия.

Технологии на Сиско, свързани с това решение:

Реализиране на мрежа за съхранение на данни


Свързани бизнес решения:

  • Работа с клиенти
  • Електронно обучение <
  • Управление на логистична верига

Разгледайте и други, свързани с темата, предизвикателства:

Инфраструктурата, необходима за осигуряване на информационно превъзходство на бойното поле
Реализиране на базисна мрежа за усъвършенстване управлението на информацията