Guest

Предизвикателства2

Предизвикателство 2

Инфраструктура, необходима за осигуряване на информационно превъзходство на бойното поле

Събирането, движението и обработването на информацията имат фундаментално значение за поддържане на преимуществото и гарантиране крайния успех на решенията.

Войникът на бойното поле оперира в информационна област, която се простира от статични до динамични данни, свързани с употреба на оръжие. Днес войникът може да бъде ангажиран в маневри, мироопазващи операции или бойни действия, но всяка операция изисква глобална възможност за обмен на сигурна информация, която ще му позволи да постигне целите си.

С използването на все по-интелигентни оръжия прецизността и ефикасността на участниците в бойни действия се осигуряват от способността на информационната мрежа да координира критична информация по-бързо от всеки друг.

Информационното превъзходство включва достъп до приложения и услуги, свързани с терористична превенция, маневри, стрелба, защита и логистика. За постигане на успех в целия спектър се изисква интерпретиране на информацията за разгръщане на мащабни дейности с използване на уреди за осигуряване на точността на огъня, фокусирана логистика и защита по целия спектър.

Предизвикателствата са големи, особено поради ограниченията на честотната лента на комуникациите с войника в стрелково гнездо, кораб или боен самолет, опериращ със скорост, близка до тази на звука. Освен това потенциалните заплахи от асиметрични военни информационни възможности повдигат летвата пред сигурността и криптирането. В допълнение, източниците на информация са толкова многобройни и често в конфликт един с друг, че информационната наличност може бързо да достигне пропорции, които създават потенциал за претоварване.

Компютризирано решение:

Ключовата цел е способността да се събира, обработва и разпространява непрекъснат поток от информация, като същевременно се експлоатира или отказва възможността на противника да прави същото. Днес вече е ясно, че управлението на информацията на полево или тактическо ниво е критично за успеха на мисиите (бойните действия) и вече не е област, отделна от поддържащите гарнизонни организации. Революцията във военната област и съкращаването на силите в периода след Студената война налагат необходимостта от свързаност от огневата единица до производителя, за да се осигури физическа и информационна подкрепа на войниците, моряците, летците и подводничарите, участващи в различни по характер мисии, от оказване на хуманитарна помощ до провеждане на пълномащабни военни операции.

Следователно се изисква уязвимата инфраструктура да поддържа сигурни и надеждни мрежи. Необходимо е мрежите да инкорпорират последните решения в областта на сигурността, криптирането и устойчивостта на неприятелски атаки както при гласовата телефония, така и при обмена на данни.

Ползи:

  • Днес се избират промишлени решения за онези елементи на комуникационната инфраструктура, за които са важни бързото разгръщане и ниските разходи и е приложима стандартната технология. Винаги ще има необходимост от специализирани решения, разработвани за и от военните, но аргументите и ползите от тези области на технологията не се обсъждат тук.

Технологии на Сиско, свързани с това решение:

Мобилност на предприятието
Реализиране на мрежа за съхранение на данни

Свързани бизнес решения:


Разгледайте и други, свързани с темата, предизвикателства:

Реализиране на базисна мрежа за усъвършенстване управлението на информацията
Експедитивност на доставките чрез създаване на виртуална снабдителна верига