ศูนย์ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ Unified Data Center

Featured Products

 • unifiedcomputingsystem1

  ระบบการประมวลผลข้อมูลแบบผสานรวม

  ปรับขยายการบริการที่นำเสนอและลดความซับซ้อนของข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าศูนย์ข้อมูล การจัดการ ระบบพลังงาน ระบบทำความเย็น และการเดินสายไฟ

  • unifiedcomputingsystem2

   Cisco UCS B-Series Blade Servers

   • เพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และขนาดสำหรับแอพพลิเคชันแบบเสมือนจริงและไม่ใช่จำลองเสมือนจริง
   • ปรับใช้แอพพลิเคชันได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและจัดการการเชื่อมต่อได้ตามต้องการ
   • รับหน่วยความจำและความสามารถ I/O เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
   • ลดจำนวนอะแดปเตอร์ สายไฟ และสวิตช์เข้าถึงเลเยอร์ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ LAN และ SAN
  • unifiedcomputingsystem3

   Cisco UCS 5100 Series Blade Server Chassis

   • จัดการติดตั้งเบลดเซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS B-Series ครึ่งความกว้างได้ถึง 8 ตัว หรือเต็มความกว้าง 4 ตัว
   • ปรับใช้งานแฟบริคแบบรวมศูนย์และเทคโนโลยีขยายแฟบริคสำหรับศูนย์ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
   • ลดความหนาแน่นด้วยการใช้พื้นที่น้อยลงพร้อมกับลดการใช้พื้นที่ของเครื่อง
   • ลดองค์ประกอบทางกายภาพ ลดการจัดการระบบจัดเก็บแบบแยกอิสระ และปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล
  • unifiedcomputingsystem4

   Cisco UCS C-Series Rack Servers

   • ปรับปรุงต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) และเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ
   • สร้างความสมดุลให้กับความเรียบง่าย ประสิทธิภาพ และความหนาแน่นสำหรับระบบเสมือนจริงในระดับการผลิต โครงสร้างพื้นฐานของเว็บ และภาระงานของศูนย์ข้อมูล
   • เพิ่มคุณประโยชน์ของ Cisco Unified Computing ด้วย Cisco Extended Memory และเทคโนโลยี Virtual Interface Card
  • unifiedcomputingsystem5

   Cisco UCS Manager

   • จัดการเซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS ผ่านเซิร์ฟเวอร์แบบเบลดและแร็คเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก โดยเป็นหน่วยลอจิคัลเดียวที่พร้อมใช้งานสูง
   • ช่วยให้สามารถเห็นสถานะและสามารถควบคุม UCS ให้กับคู่ค้าด้านอีโคซิสเต็มส์ของการจัดการ โดยใช้ XML API ที่ครอบคลุม
   • จัดเตรียมและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานได้โดยอัตโนมัติและง่ายดาย ซึ่งทำให้มีเวลามากขึ้นเพื่อคิดริเริ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ
   • ปรับปรุงประสิทธิภาพและความคล่องตัวด้านไอทีด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งโปรแกรมได้โดยอัตโนมัติ
   • QoS ที่ขึ้นกับนโยบายและการปฏิบัติตามการรักษาความปลอดภัยจะมีการดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วย UCS Manager Service Profiles และแม่แบบ
  • unifiedcomputingsystem6

   Cisco UCS Central

   • จัดการโดเมนของ Cisco UCS จำนวนมากได้ง่ายดายในศูนย์ข้อมูลและภูมิภาคต่างๆ ที่มีแม่แบบและนโยบายที่เป็นสากล
   • แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อผิดพลาดแบบรวมศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้นและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
   • ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านไอทีด้วยการอัพเกรดคลังข้อมูลแบบรวมศูนย์และเฟิร์มแวร์ที่ขึ้นกับนโยบายโดยอัตโนมัติ
   • ใช้อินเตอร์เฟสเดียวกันกับ UCS Manager และรักษาการควบคุมการเข้าถึงตามหน้าที่ (RBAC) สำหรับทั้งระดับ UCS Manager และ UCS Central
  • unifiedcomputingsystem8

   Cisco Cloupia

   • ผสานการจัดการให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ และระบบเสมือน
   • พร้อมการจัดการทางกายภาพและทรัพยากรเสมือนที่ครอบคลุม
   • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ IT
   • เพิ่มความยืดหยุ่นในระบบ IT เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดทางธุรกิจ
  • unifiedcomputingsystem9

   Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects

   • แสดงอัตราของสาย ซึ่งมีการคงสัญญาณ 10 GE และ Fibre Channel over Ethernet (FCoE) ด้วยการเชื่อมต่อ Fibre Channel SAN ในระบบ
   • มีพอร์ตมากกว่าสองเท่าจากรุ่นก่อนหน้านี้ พร้อมกับการเชื่อมต่อพอร์ตอเนกประสงค์
   • ลดขอบเขตในการปรับใช้สภาพแวดล้อมการทำงานแบบเสมือนจริงสำหรับศูนย์ข้อมูล
   • มีการเชื่อมต่อสายเดี่ยวสำหรับ LAN, SAN และการจัดการแบบรวมศูนย์ อันได้แก่ แร็คเซิร์ฟเวอร์
   • สนับสนุนการกำหนดโซนพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบและพื้นที่เก็บข้อมูลที่ติดตั้งโดยตรง
  • unifiedcomputingsystem11

   ตัวขยายแฟบริค Cisco Nexus สำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์ UCS

   • รวมแร็คเซิร์ฟเวอร์ UCS เข้ากับโดเมน UCS Manager ได้อย่างไม่สะดุดด้วยเบลดเซิร์ฟเวอร์ UCS
   • เชื่อมต่อแร็คเซิร์ฟเวอร์กับ UCS Fabric Interconnect ด้วยสายเดียวสำหรับ I/O และการจัดการ
   • ผนวกรวม LAN, SAN และการเชื่อมต่อการจัดการกับเบลดเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน โดยใช้ฮาร์ดแวร์เดียวกัน
   • ปรับใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องและใช้การจัดการที่ง่ายอยู่เสมอด้วยการผสานรวมกับ UCS Fabric Interconnect และ UCS Manager
  • unifiedcomputingsystem12

   Cisco UCS 1200 Series VICs

   • มีแบนด์วิดท์ของเซิร์ฟเวอร์การรวมได้สูงสุดถึง 80 Gbps
   • สถาปัตยกรรมแบบสายเดียว - ลดความซับซ้อนของเครือข่ายและลดต้นทุน
   • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการแสดงผลของ Virtual Machine โดยใช้ Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
   • ใช้ได้กับทั้งเบลดและแร็คเซิร์ฟเวอร์ของ Cisco
  • unifiedcomputingsystem13

   B-Series Blade Server VICs

   • ลด TCO โดยรวมเอา NICs, HBAs, สายเคเบิล, สวิตช์และเซิร์ฟเวอร์จริงไว้ด้วยกัน
   • ยุบรวมโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโดยใช้ Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
   • นำเสนอความสัมพันธ์และการแสดงผลนโยบาย I/O เพื่อช่วยให้สามารถเปิดใช้งานการสื่อสารภาระงานแบบเคลื่อนที่
   • ส่งเสริม Hypervisor และการผสานรวม Cisco UCS Manager
  • unifiedcomputingsystem14

   C-Series Blade Server VICs

   • แสดงแบนด์วิดท์การรวมได้ถึง 20 Gbps ในตัวเครื่องที่ปรับปรุงสำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์
   • ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO) โดยการรวมการ์ดเครือข่าย, Host Bus Adapter และอุปกรณ์อื่นๆ
   • ยุบรวมโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโดยใช้ Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
   • ให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนโยบาย I/O และการรับรู้สถานะ เพื่อให้เกิดการสื่อสารเคลื่อนที่ของภาระงาน
   • ช่วยให้สามารถผสานรวมกับโดเมนของ UCS Manager
  • unifiedcomputingsystem15

   UCS Storage Accelerators

   • เข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น พร้อมลดการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บ
   • เพิ่มข้อมูลแคชอย่างชาญฉลาดและลดความซับซ้อน
   • เพิ่มสมรรถภาพแอปพลิเคชันสำหรับฐานข้อมูล
   • ปรับปรุงสมรรถภาพของเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันแบบเสมือน
  • unifiedcomputingsystem16

   Graphics Processing Units (GPUs)

   • ปรับปรุงสมรรถภาพด้วยการลดโหลดที่ได้รับการคำนวณค่าอย่างละเอียดไปที่ GPU
   • ใช้การประมวลผลแบบขนานสำหรับแอปพลิเคชัน
   • ปรับปรุงสมรรถภาพกราฟิก VDI สำหรับสภาวะแวดล้อมระบบเสมือน
   • ปรับเสริมผลผลิตสำหรับผู้ใช้ด้วยแอปพลิเคชันที่รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น
  • unifiedcomputingsystem17

   UCS E-Series Servers

   • ตัวเครื่องความกว้างหนึ่งเท่าและสองเท่าภายในเครื่อง Cisco ISR G2
   • เซิร์ฟเวอร์ระดับศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กที่มีตัวประมวลผล Intel® Xeon® E3 และ E5-2400 series
   • การจัดการเบลดโดยเฉพาะด้วยระบบควบคุมการจัดการรวม ซึ่งเป็นการจัดการอย่างคงที่ด้วย Cisco UCS C-Series แบบสแตนด์อโลน
   • ฮาร์ดแวร์ที่พร้อมสำหรับการจำลองเสมือนจริงที่มีการสนับสนุน Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Citrix Xen Server
   • สามารถโฮสต์แอพพลิเคชันในระบบ ทั้งที่เป็นระบบทางกายภาพและระบบเสมือนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจ
  • unifiedcomputingsystem18

   Cisco R Series Racks

   • เหมาะสำหรับระบบการทำงานของศูนย์ข้อมูลที่มีความสำคัญสูงต่อภารกิจ ซึ่งต้องมีความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ของโครงสร้างและการรักษาความปลอดภัย
   • ส่งมอบพลังงาน การทำความเย็นและการจัดการสายเคเบิลอย่างดีเยี่ยม
   • ปรับแต่งให้เหมาะสมและรับรองสำหรับการใช้งานกับ Cisco Unified Computing System
   • เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ชั้นวาง พลังงานและบริการ
 • cisco1

  การรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล

  เสริมสร้างการรักษาความปลอดภัยสำหรับแอพพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลที่สำคัญของคุณ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

  • cisco2

   Cisco ASA 5585-X Adaptive Security Appliance

   • นำเสนอการป้องกันการคุกคามที่ชาญฉลาด และบริการการสื่อสารที่มีความปลอดภัยสูง
   • ปกป้องแอพพลิเคชันมัลติมีเดียที่มีการทำงานสูงและมีความไวต่อเวลาแฝง
   • ผสานรวมไฟร์วอลล์, การรักษาความปลอดภัยการสื่อสารแบบรวมศูนย์ และเทคโนโลยี VPN
   • ใช้ความสามารถในการปรับขยายและการปกป้องการลงทุน
  • cisco3

   Cisco Virtual Security Gateway (VSG)

   • ผสานรวมกับ Cisco Nexus 1000V Switches และไฮเปอร์ไวเซอร์
   • บังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยที่ระดับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
   • แยกแอพพลิเคชันในศูนย์ข้อมูลเสมือนจริงและสภาพแวดล้อมที่มีผู้ร่วมใช้หลายราย
   • บังคับใช้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการจัดการการรักษาความปลอดภัยและเซิร์ฟเวอร์
   • ปรับปรุงการแสดงผลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • cisco4

   ไฟร์วอลล์แบบ Cloud ASA 1000V

   • ให้การรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้หลายราย และการทำงานของเกตเวย์เริ่มต้น
   • ป้องกันการโจมตีทางเครือข่าย โดยใช้แพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัย ASA ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
   • เสริมประสิทธิภาพของ VSG เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานแบบ Cloud ส่วนบุคคลและสาธารณะ
   • ใช้ Cisco Nexus 1000V เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพการทำงาน
   • จัดการโดย Virtual Network Management Center (VNMC) แบบไดนามิกที่มีผู้ใช้หลายราย
 • cisconexus1

  ระบบสวิชชิ่งของศูนย์ข้อมูล

  เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ ทำให้การทำงานง่ายขึ้น และคุ้มครองการลงทุนของคุณด้วยความยืดหยุ่นในเชิงสถาปัตยกรรมด้วยระบบสวิตชิ่งของศูนย์ข้อมูล

  • cisconexus2

   Cisco Nexus 9000 Series

   • ช่วยเสริมพื้นฐานระบบสวิตช์สำหรับ Cisco Application Centric Infrastructure (ACI)
   • รองรับได้สูงถึง 1.92 เทราบิตต่อสล็อต
   • นำเสนอ Ethernet ความเร็วสูงถึง 1,10 และ 40 กิกะบิต ในปัจจับัน และพร้อมสำหรับ 100 GE ที่จะมีการใช้งานในอนาคต
   • ใช้งานได้ทั้งใน Cisco NX-OS ตามมาตรฐาน เช่นเดียวกับโหมด ACI
   • นำเสนอการเชื่อมต่อ การปรับเส้นทาง และรองรับ gateway สำหรับระบบ LAN ขยายแบบเสมือน (VXLAN)
  • cisconexus3

   Cisco Nexus 7000 Series Switches

   • นำเสนอความจุสูงสุดถึง 1.3 เทราบิตต่อสล็อต 83+ เทราบิตต่อเครื่อง
   • ให้การปรับขนาดอีเทอร์เน็ตสูง 1,10, 40 และ 100 กิกะบิต
   • นำเสนอชุดคุณสมบัติศูนย์ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งหมด
   • มอบบริการที่ทันสมัยและมีความพร้อมใช้งานที่สูงซึ่งมี In-Service Software Upgrade (ISSU) ที่เหนือกว่า
   • เหมาะสำหรับการเข้าถึงศูนย์ข้อมูล การรวม และการใช้งานหลัก
  • cisconexus4

   Cisco Nexus 6000 Series

   • ให้โซลูชัน 10 GE และ 40 GE ซึ่งมีความหนาแน่นสูงในฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็กแบบวางชั้น (Rack-Unit - RU)
   • ให้ฟังก์ชันการทำงานที่พรั่งพร้อมและบูรณาการแบบ Layer 2 และ 3 ที่อัตราสายในและมีเวลาหน่วงต่ำ
   • นำเสนอประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสนับสนุนสถาปัตยกรรม Cisco Fabric Extender (FEX) และชุดเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง
   • รองรับ 40 GE Fibre Channel over Ethernet (FCoE) สำหรับการใช้งานร่วมกันของ LAN และ SAN
   • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าใช้งานที่มีความหนาแน่นสูงและการปรับใช้งานร่วมกันในพื้นที่จำกัด
  • cisconexus5

   Cisco Nexus 5000 Series

   • ผนวกศูนย์ข้อมูลพร้อมปกป้องการลงทุนด้วย I/O แบบรวมศูนย์
   • ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO)
   • ลดความซับซ้อนในโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล
   • เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจผ่านระบบเสมือนของศูนย์ข้อมูลที่แพร่หลาย
   • ปรับปรุงเสถียรภาพทางธุรกิจด้วยการทำงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • cisconexus6

   Cisco Nexus 3000 Series

   • นำเสนอการใช้งานที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
   • นำเสนอ Cisco Algo Boost พร้อมการควบคุม การดูแลที่ชัดเจนและง่ายดาย
   • การจัดการที่เรียบง่ายพร้อม Python scripting, Embedded Event Manager (EEM), และเครื่องมือระบบจัดการ XML
   • เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจด้วยโซลูชันระบบเครือข่ายที่ควบคุมโดยระบบเครือข่ายที่ควบคุมโดยโปรแกรม (SDN) รวมถึง OpenFlow และ Cisco OnePK
  • cisconexus7

   Cisco Nexus 2000 Series

   • บริการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ 100 MB, 1 GE ถึง 10 GE พร้อมด้วยอัพลิงก์ 10 และ 40 GE
   • ประหยัดพื้นที่สำหรับรูปแบบโครงสร้างของเครือข่าย Top-of-Rack (ToR)
   • ลดค่าใช้จ่ายและการใช้พื้นที่สำหรับการเดินสายเคเบิลของศูนย์ข้อมูลด้วยการเดินสายเคเบิลระหว่างแร็คที่เพิ่มประสิทธิภาพ
   • ขยายขอบเขตไปยังเซิร์ฟเวอร์ Blade ของคู่ค้า เช่น HP และ Fujitsu
  • cisconexus8

   Cisco NX-OS for Nexus Switches

   • สร้างจากระบบจัดเตรียมใช้งาน LAN และ SAN ที่ผ่านการรับรอง
   • สนับสนุนตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบสวิตชิ่งของ Cisco Nexus และ MDS
   • นำเสนอความพร้อมใช้งานสูง บริการระบบเสมือน และการผนวกรวม
   • ให้ความยืดหยุ่นสำหรับการผสานรวมนวัตกรรมใหม่และการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม
 • ciscoucs1

  การจัดการและการทำงานอัตโนมัติของศูนย์ข้อมูล

  เพิ่มประสิทธิภาพด้วยผลิตภัณฑ์ระบบไอทีที่ทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา สามารถดูข้อมูลได้ชัดเจนละเอียด และเสริมความแข็งแกร่งในการควบคุมการทำงาน

  • ciscoucs2

   Cisco UCS Director

   • ส่งมอบระบบ IT ประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับกลยุทธ์ธุรกิจให้ได้ดียิ่งขึ้น
   • โครงสร้างนโยบายและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน จะช่วยลดเวลาในการนำไปใช้งาน
   • รองรับโครงสร้างที่โปร่งใส เป็นระบบเสมือน และมองเห็นได้ชัดเจน
  • ciscoucs3

   Cisco Prime Network Services Controller

   • เปิดใช้งานระบบคลาวด์ไฮบริด พร้อมระบบเคลื่อนที่ VM เชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลองค์กรและคลาวด์สาธารณะ
   • ระบบจัดการการบริการเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว พร้อมนโยบายแบบไดนามิก ตามแม่แบบ และโปรไฟล์การรักษาความปลอดภัย
  • ciscoucs4

   Cisco UCS Manager

   • จัดการเซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS ให้เป็นหนึ่งเอนทิตี้ทั้งในรูปแบบ Blade Chassis และเซิร์ฟเวอร์แบบติดตั้งกับแร็ค
   • แสดงข้อมูล UCS อย่างละเอียดและการควบคุมเครื่องมือของระบบในระดับที่สูงกว่า
   • ลดความซับซ้อนสำหรับการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และเปลี่ยนจากการบำรุงรักษาเป็นกลยุทธ์ในการทำงาน
   • ช่วยปรับปรุงประสิทธิผลด้านไอทีและความคล่องตัวทางธุรกิจผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งโปรแกรมได้
  • ciscoucs5

   Cisco Data Center Network Manager

   • ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นในเครือข่ายรุ่นใหม่แบบเสมือนและแบบรวมศูนย์
   • ช่วยให้สามารถดูข้อมูลได้อย่างชัดเจนละเอียดจากจุดเดียวทั่วทั้งเทคโนโลยี SAN และ LAN
   • จัดเตรียมเพื่อใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี NX-OS และ SAN ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
   • ช่วยให้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถได้อย่างชัดเจนละเอียด
  • ciscoucs6

   Cisco Network Services Manager

   • นำเสนอความสามารถในการสร้างระดับการบริการได้หลายระดับ
   • กำหนดความสามารถและทรัพยากรที่สามารถใช้ได้ในแต่ละระดับ
   • ระบุวิธีกำหนดและการนำไปใช้งานสำหรับ VLAN ความสามารถในการให้บริการ และเครื่องแบบเสมือน
  • ciscoucs8

   Cisco Intelligent Automation for Cloud

   • กลุ่มซอฟต์แวร์ที่นำเสนอการจัดการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพในระบบคลาวด์
   • สนับสนุนรูปแบบคลาวด์ทั้งหมด รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานแบบเสมือนและทางกายภาพ
   • ช่วยตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในด้านความเร็วและความสามารถในการปรับใช้อย่างเหมาะสม
  • ciscoucs9

   Cisco Tidal Enterprise Scheduler

   • กำจัดข้อผิดพลาดและความล่าช้าอันเนื่องมาจากเครื่องมือช่วยในการวางกำหนดการงานหลายรายการ
   • สร้างมาตรฐานการวางกำหนดการงานรายการเดียวสำหรับองค์กร
   • ครอบคลุมแอพพลิเคชันแพลตฟอร์มอย่างทั่วถึง
   • ดำเนินการและติดตามกระบวนการวางกำหนดการโดยอัตโนมัติ
  • ciscoucs10

   Cisco Process Orchestrator

   • นำเสนอแพลตฟอร์มเดี่ยวสำหรับกระบวนการทำงานด้านไอทีแบบอัตโนมัติ
   • สนับสนุนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมจำนวนมาก
   • ช่วยให้ระบบอัตโนมัติดำเนินการได้ง่ายขึ้นโดยใช้ระบบการพัฒนาเวิร์กโฟลว์ที่แสดงให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน
 • ciscodirector1

  ระบบเครือข่ายการจัดเก็บ

  โซลูชัน Cisco MDS สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นทางสถาปัตยกรรม

  • ciscodirector2

   Cisco MDS 9700 Series Multilayer Directors

   • ความจุในการสวิตชิ่งเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แบบเสมือนจริง และระบบคลาวด์ในอนาคต
   • สูงสุด 384 พอร์ตชนิดช่องทางแบบไฟเบอร์อัตราในสาย 16-Gbps หรือแบบ 10-Gbps FCoE
   • ส่วนประกอบที่ทำงานซ้ำซ้อนอย่างเต็มรูปแบบและการออกแบบที่รองรับความผิดพลาดได้
   • นวัตกรรมแบบหลายโปรโตคอลสำหรับความยืดหยุ่นทางสถาปัตยกรรม
  • ciscodirector5

   Cisco MDS 9100 Multilayer Fabric Switches

   • ความสามารถระดับองค์กร เช่น การจำลองเสมือนและการรักษาความปลอดภัย
   • ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และพร้อมใช้งานสูง
   • ความสามารถในการปรับขยายการทำงานที่คุ้มค่าและเพิ่มทีละส่วน
   • ปรับปรุงประสิทธิภาพพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริง
   • การกำหนดค่าและการจัดการที่ง่ายดาย
 • sphere1

  ระบบเครือข่ายเสมือน

  รับบริการแบบหลายผู้เช่าที่มีความปลอดภัยสูงโดยการเพิ่มเทคโนโลยีข้อมูลเชิงลึกเสมือนจาก Cisco ไปยังเครือข่ายศูนย์ข้อมูลของคุณ

  • sphere2

   Cisco Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

   • มีคุณสมบัติต่างๆ ของ NX-OS ขั้นสูงและระบบนิเวศสำหรับคู่ค้าที่มีการเชื่อมโยง
   • นวัตกรรมของสถาปัตยกรรมการบริการเครือข่ายให้การสนับสนุนระบบที่มีผู้เช่าหลายรายแบบปรับขนาดได้
   • นำเสนอประสบการณ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกันระหว่างระบบที่ใช้จริงและระบบเสมือน รวมถึงไฮเปอร์ไวเซอร์
   • ทำงานร่วมกับ Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (SCVMM) ได้อย่างไร้ที่ติ
  • sphere3

   Cisco Nexus 1000V for VMware vSphere

   • ผสานการทำงานโดยตรงกับไฮเปอร์ไวเซอร์ VMware vSphere
   • นำเสนอการบริการเครือข่ายเสมือนที่รองรับตัวเครื่อง เช่น การทำงานระบบ VM แบบเคลื่อนที่ในระบบคลาวด์
   • ผลักดันการจัดเตรียมใช้งานเซิร์ฟเวอร์เสมือนได้เร็วขึ้น และทำให้การจัดการง่ายขึ้น
   • ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ นำเสนอข้อมูลที่สอดคล้อง และแสดงข้อมูลเครือข่ายอย่างชัดเจน
  • sphere6

   Cisco Nexus 1000V InterCloud

   • ขยายขอบเขตระบบคลาวด์ส่วนตัวสำหรับองค์กรไปสู่ระบบคลาวด์สาธารณะ
   • นำเสนอนโยบายและการให้บริการเครือข่ายที่สอดคล้องกันทั่วทั้งระบบคลาวด์ส่วนตัวและระบบคลาวด์สาธารณะ
   • นำเสนอความโปร่งใสของแอพพลิเคชันด้วยส่วนต่อท้ายแบบ Layer 2
   • ใช้แถบกั้นหน้าเดี่ยวสำหรับการจัดการที่เรียบง่าย
   • รูปแบบเสมือนจะช่วยให้สามารถจัดเตรียมเพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้น
  • sphere4

   Cisco Nexus 1100 Series Cloud Services Platform

   • แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะจะให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเสมือนที่สำคัญ
   • ออฟโหลดเซิร์ฟเวอร์สำหรับแอพพลิเคชันจากโหนดบริการเสมือนที่ทำงานอยู่
   • ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลเสมือน
   • แยกการจัดการนโยบายการรักษาความปลอดภัยออกจากการจัดการ VMware เสมือน
  • sphere5

   Cisco Virtual Security Gateway สำหรับสวิตช์ Nexus 1000V

   • ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Cisco Nexus 1000V vPath และอาศัยการทำงานของไฮเปอร์ไวเซอร์ เพราะสามารถใช้งาน Cisco Nexus 1000V ในไฮเปอร์ไวเซอร์จำนวนมาก
   • นำเสนอสถาปัตยกรรมการรักษาความปลอดภัยตามโซนที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน มีประสิทธิภาพสูง ทำงานเร็ว และขยายขนาดได้
   • มอบการบังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยและการมองเห็นในระดับเครื่องเสมือนที่เป็นไปตามการทำงานแบบเคลื่อนที่ VM
   • แยกแอพพลิเคชันแบบลอจิคัลในศูนย์ข้อมูลเสมือนและในระบบที่มีผู้ร่วมใช้หลายราย
   • ให้ความสะดวกในการปรับใช้งานและประสบการณ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกัน (การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรักษาความปลอดภัยและผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์)