มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้

ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้

ก้าวกระโดดสู่ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้

การแข่งขันเพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมปัจจุบันจำต้องอาศัยระบบเครือข่ายที่ตอบสนองได้มากขึ้นและมีความคล่องแคล่วมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และจะต้องเป็นเครือข่ายที่ขับเคลื่อนตามความต้องการและได้รับแจ้งข้อมูลจากบริบท พร้อมด้วยการรักษาความปลอดภัยที่ฝังตัวอยู่โดยตลอดที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ

มีเพียง Cisco เท่านั้นที่สามารถมอบกลยุทธ์ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้แบบครบวงจรได้ โซลูชันการรับประกันอันทรงประสิทธิภาพของเราสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับ ศูนย์ข้อมูล วิทยาเขต สาขา และ WAN

นวัตกรรมการรับประกันเครือข่ายแบบใหม่

การรับประกันระบบเครือข่ายองค์กร

ข้อมูลเชิงลึกและการรับรู้สถานะสำหรับระบบเครือข่ายองค์กร

ได้รับข้อมูลเชิงลึกตามบริบทแบบ 360 องศาเกี่ยวกับผู้ใช้ อุปกรณ์ และแอปพลิเคชัน รับประกันประสิทธิภาพของเครือข่ายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตแบบเรียลไทม์ เพื่อเรียนรู้ ปรับให้เหมาะสม และแม้แต่ตรวจพบปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น

การรับประกันเครือข่ายศูนย์ข้อมูล

การตรวจสอบต่อเนื่องสำหรับเครือข่ายศูนย์ข้อมูล

ตรวจสอบความถูกต้องของความต้องการทางธุรกิจด้วยการรับประกันที่ทำงานอยู่เสมอ คาดเดาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า ตรวจสอบพฤติกรรมเครือข่ายในเชิงรุก และรับประกันนโยบายเครือข่ายและการปฏิบัติตามกฎ

ที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้สำหรับการรับประกันเครือข่าย

ลดภาระงานด้านไอที คาดเดาการหยุดทำงานของเครือข่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และลดความเสี่ยง ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากบริการของ Cisco

เนื้อหาเด่น

การวิเคราะห์ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้ของ Gartner

การวิเคราะห์ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้ของ Gartner

ดูว่าโซลูชันเหล่านี้สามารถลดเวลาส่งมอบของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและลดการหยุดทำงานลงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร

เร่งการปรับใช้ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้

การเดินทางสู่ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้

อ่านมุมมองของ ESG บริษัทวิเคราะห์ เกี่ยวกับหลักการ 10 ประการเพื่อเร่งการปรับใช้

การปรับธุรกิจและไอทีให้สอดคล้องกัน

การสร้างสะพานเชื่อมระหว่างธุรกิจและไอที

รับทราบข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ Cisco และสถาปัตยกรรม รวมทั้งประโยชน์ของระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้

ดูว่าลูกค้ากำลังพูดอะไรกันบ้าง

กรณีศึกษาของโรงพยาบาล Houston Methodist

"DNA Center ช่วยให้ผมตรวจพบปัญหาในเชิงรุก ก่อนที่ผู้ใช้จะติดต่อผม ด้วยเครือข่ายที่เป็นแบบไร้สายเป็นส่วนใหญ่ ผมสามารถค้นพบอุปกรณ์ได้ทั่วทั้งเครือข่าย และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากข้อมูลวิเคราะห์"

Manuel Ortiz III วิศวกรระบบไร้สายอาวุโส โรงพยาบาล Houston Methodist
กรณีศึกษาของ Bosch

"Cisco Network Assurance Engine ช่วยให้เราลดความเสี่ยงจากการหยุดการผลิตได้อย่างมาก เร่งการส่งมอบตามกำหนดเวลา และทำการโยกย้ายแอปพลิเคชันคุณภาพสูงได้สำเร็จ"

Jan Holzmann หัวหน้าทีมปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล Bosch

ข่าวสารและกิจกรรม

งมเข็มในมหาสมุทร

งมเข็มในมหาสมุทร

ความสามารถของการรับประกันเครือข่ายแบบใหม่ช่วยให้คุณชี้ชัดและแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น

ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้สำหรับศูนย์ข้อมูล

ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้สำหรับศูนย์ข้อมูล

Roland Acra พูดถึงกลยุทธ์ของ Cisco สำหรับระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้ และวิธีที่การรับประกันเครือข่ายสามารถช่วยได้

อนาคตของระบบเครือข่ายอยู่ที่นี่แล้ว

อนาคตของระบบเครือข่ายอยู่ที่นี่แล้ว

เรียนรู้วิธีที่ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานของโรงพยาบาล

ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้คืออะไร

 

ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้อุดช่องโหว่ระหว่างธุรกิจและไอที โดยเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจและปรับเครือข่ายแบบครบวงจรให้สอดคล้องกับความต้องการนั้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการสามารถปรับใช้กับระดับการให้บริการแอปพลิเคชัน นโยบายการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎ กระบวนการปฏิบัติงาน และความต้องการทางธุรกิจอื่นๆ

ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้สำคัญอย่างไร

องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยความมั่นใจ เครือข่ายมากมายไม่สามารถรับมือกับขนาด ความซับซ้อน และภัยคุกคามของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันได้ ประโยชน์ทางธุรกิจที่มีต่อระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้เด่นชัดในสามด้านหลักๆ คือ

 • ความเร็วและความคล่องตัว เครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยมาก
 • ความคุ้มค่าทางธุรกิจ เวลาและความพยายามที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษาเครือข่ายที่ลดลงหมายถึงมีเวลามากขึ้นสำหรับนวัตกรรมทางไอทีที่มอบความคุ้มค่าอย่างแท้จริงให้กับธุรกิจ
 • ลดความเสี่ยง การรับรู้สถานะเครือข่าย การวิเคราะห์ และการทำงานอัตโนมัติที่ดีขึ้นส่งผลให้การตรวจจับและยับยั้งภัยคุกคามเร็วขึ้น การปฏิบัติตามกฎได้อย่างต่อเนื่อง และเวลาดาวน์ไทม์ลดลง

ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้ทำงานอย่างไร

ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้เก็บรวบรวมและแปลความต้องการทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั่วทั้งเครือข่าย เครือข่ายจะติดตามตรวจสอบและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเพื่อคงความสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถทำได้ผ่านระบบวงวนปิดที่ประกอบด้วย:

 • การแปล: เก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจและทำการแปล
 • การเปิดใช้: การเปิดใช้นโยบายโดยอัตโนมัติทั่วทั้งเครือข่าย
 • การรับประกัน: การติดตามตรวจสอบและการยืนยันความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้บรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่ ฟังก์ชันทั้งหมดเหล่านี้จึงสร้างขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่สามารถตั้งโปรแกรมได้

คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างไร

 • เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจเหตุผลทางธุรกิจที่เป็นรากฐานและข้อกำหนดทางเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้
 • ระบุโดเมน (เช่น ศูนย์ข้อมูล วิทยาเขต หรือ WAN) ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนระบบ
 • ประเมินว่าองค์ประกอบใดของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่มีอยู่แล้วรองรับสถาปัตยกรรมตามความต้องการของผู้ใช้ และองค์ประกอบใดที่ต้องทำการอัปเกรด
 • เลือกคู่ค้าทางเทคโนโลยีที่สามารถช่วยคุณสร้างและดำเนินการโรดแมปสำหรับระบบเครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้

เรียนรู้ว่า Cisco จะสามารถช่วยได้อย่างไร

ศูนย์ข้อมูล:

ระบบเครือข่ายองค์กร: