Imate nalog?

  •   Personalizovani sadržaj
  •   Vaši proizvodi i podrška

Treba vam nalog?

Kreirajte nalog

Pronađite partnera

Naši partneri sarađuju s vama na integraciji, kreiranju, dobavljanju, prodaji i konsultacijama u vezi sa rešenjima, softverom i uslugama koje su vam potrebne.

Pronalaženje partnera Sarađujte s našim partnerima

Postanite partner

Prodavci sa dodatom vrednošću

Prodajte proizvode, usluge i rešenja za klijente i pružajte podršku za njih.

Dobavljači

Pravite i isporučujte kontrolisane usluge i usluge u oblaku.

ISV-ovi i IHV-ovi

Razvijajte, testirajte, reklamirajte i prodajte i povežite se s drugim partnerima na kanalu.

Integratori

Primenite svoja rešenja na dizajn naših proizvoda i rešenja.

Savetnici za životni ciklus

Pomozite klijentima pri prilagođavanju, razvoju i obnovi kako bi videli vrednost rešenja.