Imate nalog?

  •   Personalizovani sadržaj
  •   Vaši proizvodi i podrška

Treba vam nalog?

Kreirajte nalog

Pronađite partnera

Naši partneri sarađuju s vama na integraciji, izradi, kupovini i konsultacijama u vezi sa rešenjima, softverom i uslugama koje su vam potrebne.

Pronalaženje partnera Sarađujte s našim partnerima

Postanite partner

Prodavci sa dodatom vrednošću

Program za Cisco partnere nudi rešenja, obuku, alatke i podršku kako bi pomogao vama i vašim klijentima da nadmašite konkurenciju.

Dobavljači

Uz oblak i program kontrolisanih usluga, možete da izrađujete i pružate kontrolisane usluge i usluge u oblaku.

Projektanti, ISV-ovi i IHV-ovi

Izrađujte, testirajte, reklamirajte i prodajte hardverska i softverska rešenja.

Integratori

Primenite svoja rešenja na dizajn naših proizvoda i rešenja.

Savetnici za životni ciklus

Pomozite klijentima pri prilagođavanju, razvoju i obnovi kako bi videli vrednost rešenja.

Pomoć pri registraciji

Saveti za pojednostavljivanje i ubrzanje registracije partnera.

 

Pratite Cisco partnere u uslugama Twitter, Facebook, YouTube, u Cisco zajednici i na Cisco blogovima.