Guest

Dostęp szerokopasmowy

Nowe aplikacje w sposób wykładniczy zwiększają popyt na szerokopasmowy dostęp do Internetu. Usługi i aplikacje w rodzaju strumieniowego przekazu audio i wideo, tworzenia kopii zapasowej danych z domowego komputera oraz monitorowania bezpieczeństwa wykraczają poza możliwości tradycyjnego dostępu komutowanego. Szerokopasmowe rozwiązania opracowane przez firmę Cisco mogą pomóc w realizacji dochodowych usług sieciowych, dystrybucji treści medialnych i aplikacji.

Nowatorskie stacjonarne systemy szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego firmy Cisco stanowią alternatywne rozwiązanie dostępowe w obszarze ostatniej mili. Polepszają one możliwości dostępu i zwiększają zasięg tradycyjnych sieci w technologii miedzianej. Te skalowalne w szerokim zakresie i najlepsze w swojej klasie rozwiązania umożliwiają dostęp do rozrywki oraz transmisji głosu i danych, poprzez oferty usług zintegrowanych. Systemy DSL firmy Cisco pomagają konstruować obszerniejsze i bardziej konkurencyjne oferty usług i wprowadzać je na rynek z szybkością gwarantującą sukces.

Szerokopasmowe rozwiązania firmy Cisco sprzyjają tworzeniu nowych internetowych społeczności i indywidualizowanych portali, które pomogą zrewolucjonizować inicjowane przez klienta interakcje z Internetem. Sieci VPN firmy Cisco przeznaczone dla użytkowników korporacyjnym zapewniają bezpieczny dostęp i wysoką wydajność systemów sieciowych łączących zdalne lokalizacje. Stosowane łącznie, technologie te stanowią instrument zwiększania przychodów i zysków, oferując nowe usługi wykraczające poza zwykłe udostępnianie pasma.

Rozwiązanie technologiczne

Wybierz dowolną grupę technologii, a w docelowym dokumencie znajdziesz wszelkie informacje dotyczące aspektów gospodarczych, rynkowych i branżowych, które pomogą wzmocnić każdą z Twoich ofert technologicznych.

Pozwól nam pomóc