Guest

Sektor publiczny

Ostatnie lata przynoszą ogromny postęp w zakresie telekomunikacji. Następuje stopniowe zacieranie różnic pomiędzy informatyką a klasyczną telekomunikacją, a także pomiędzy Internetem a innymi mediami. Już niebawem żadna organizacja komercyjna, rządowa czy samorządowa, nie będzie mogła obyć się bez sprawnego i efektywnego "systemu nerwowego" - wielousługowej sieci integrującej telefonię i informatykę, łączącej transmisję głosu, danych i obrazu.

Sektor publiczny, a w szczególności Jednostki Samorządu Terytorialnego stanowią ogromnie ważny element sprawnie funkcjonującego społeczeństwa. Cisco Systems, jako światowy lider dostarczający produkty i rozwiązania sieciowe podejmuje szereg działań i inicjatyw, aby przyczynić się do szybszego i zrównoważonego udziału Sektora Publicznego w budowaniu nowego społeczeństwa informacyjnego.


Cisco Systems ściśle współpracuje z wieloma samorządami lokalnymi na całym świecie. Na podstawie tych doświadczeń powstał praktyczny przewodnik, który ma pomóc samorządom lokalnym w zaplanowaniu skutecznego sposobu wykorzystania łączy szerokopasmowych oraz kwestie organizacyjne i strategiczne zwiazane z wdrozeniem.

Pobierz 2010 MiastOnline - Przewodnik dla władz samorządów lokalnych (PDF - 4,317KB)

Pozwól nam pomóc