Guest

Mobilność Przedsiębiorstw

Rozwój bezprzewodowych sieci lokalnych

Zapotrzebowanie na bezprzewodowy dostęp do sieci lokalnej jest następstwem rozwoju przenośnych urządzeń komputerowych, takich jak laptopy i urządzenia PDA, a także potrzebą ciągłego połączenia z siecią bez kabli.

W 2003 r. w użytkowaniu będzie ponad miliard urządzeń mobilnych, a wartość rynku bezprzewodowych sieci lokalnych ma wzrosnąć do ponad 2 mld USD w 2002 r.

Cisco Aironet z serii 350 jest pierwszym prawdziwie korporacyjnym rozwiązaniem bezprzewodowej sieci lokalnej, zgodnym ze standardem 802.11b. Jego poziom bezpieczeństwa, całkowitych kosztów eksploatacji, wydajności i niezawodności odpowiada wymaganiom instytucji komercyjnych i edukacyjnych, placówek administracji państwowej oraz przedsiębiorstw.Seria 350 oferuje przedsiębiorstwom cztery podstawowe korzyści:

  • Bezpieczeństwo. Dzięki zgodnej ze standardami, scentralizowanej architekturze systemów zabezpieczeń, klienci instytucjonalni zyskują możliwości uwierzytelniania na poziomie użytkownika oraz dystrybucji kluczy szyfrujących dla poszczególnych sesji i użytkowników. Zapewnia to skalowalność architektury systemów zabezpieczeń wymaganą przy wdrożeniach na dużą i średnią skalę.


  • Całkowite koszty eksploatacji. Wewnętrzne zasilanie w sieci Ethernet znacznie redukuje koszty instalacji infrastruktury. Wysokiej jakości urządzenia radiowe o mocy 100 mW zapewniają największy w branży zasięg, który pozwala na zmniejszenie liczby punktów dostępowych wymaganych w zastosowaniach o małej gęstości użytkowników. Zmienna częstotliwość pracy upraszcza instalację. Obsługa protokołu Cisco Discovery Protocol (CDP), a także usług DHCP i BootP upraszcza instalację i konfigurację. Tryb World Mode pozwala na używanie tego samego adaptera klienta w dowolnej domenie kontrolującej na całym świecie. Pamięć błyskowa o dużej pojemności umożliwi aktualizację oprogramowania wbudowanego w przyszłych latach. Dzięki tym cechom całkowity koszt eksploatacji utrzymuje się na niskim poziomie.


  • Wydajność. Urządzenia z serii 350 zawdzięczają swoją wydajność tradycyjnie czołowej pozycji firmy Cisco w zakresie przepustowości bezprzewodowych sieci LAN. Poprawie wydajności sprzyja zmienna częstotliwość pracy - dynamiczne wybieranie najmniej obciążonych kanałów transmisyjnych. Bogate opcje filtrowania, zarówno po stronie Ethernetu, jak i urządzeń radiowych, umożliwiają regulowanie wydajności i działania. Wszystkie te funkcje składają się na najwyższą wydajność pośród dostępnych rozwiązań bezprzewodowych sieci lokalnych.


  • Niezawodność: Funkcje wyrównywania obciążenia i nadmiarowe komponenty w trybie gotowości zapewniają wydajność i niezawodność, na której można polegać.

Produkty Cisco Aironet są łatwe w użytkowaniu i w instalacji. Można je przygotować i uruchomić w krótkim czasie - i z mniejszymi problemami - niż sieci z tradycyjnym okablowaniem.

Na przykład firma Microsoft instaluje produkty Cisco w celu połączenia pracowników w obrębie całego kampusu, zarówno w budynkach, jak i poza nimi.

Inne wielkie firmy, które korzystają z bezprzewodowych produktów Cisco Aironet to IBM, Amerykański Bank Papierów Wartościowych, NetworkIDL, Merrill Lynch, HP oraz Dell Computers.


Poznaj korzyści, jakie te rozwiązania zapewniają w różnych obszarach działalności firmy:

Korzyści:
Kadry, szkolenia, e-nauczanie System informatyczny Sprzedaż i marketing
Udostępniają materiały wykorzystywane w e-nauczaniu poprzez strumieniowy przekaz wideo do kieszonkowych asystentów PDA i umożliwiają szkolenia "w miejscu pracy". Bezprzewodowe rozwiązania do sieci lokalnej firmy Cisco działają jako samodzielne, całkowicie bezprzewodowe sieci LAN lub stanowią rozszerzenie istniejących sieci przewodowych, które nie wymaga czasu i kosztów związanych z instalacją okablowania. Dzięki temu firmy mogą obecnie szybko i bezproblemowo podłączyć każdego do swojej sieci, rozbudowywać istniejące sieci, obsługiwać nowe pomieszczenia biurowe lub tymczasowe grupy robocze, a także zapewniać natychmiastowy dostęp pracownikom mobilnym. Aby dodać użytkownika do sieci przewodowej, niezbędny jest wolny kabel oraz gniazdko; jeśli ich nie ma, to trzeba je zainstalować. W sieciach bezprzewodowych dodawanie użytkownika jest znacznie prostsze, wystarczy laptop z kartą klienta. Bezprzewodowe mosty WLAN / Aironet 350 są przeznaczone do łączenia ze sobą dwóch lub więcej sieci (zwykle ulokowanych w różnych budynkach). Charakteryzują się one szybką transmisją danych i nadzwyczajną przepustowością przydatnych dla przyszłych aplikacji o dużym zapotrzebowaniu na pasmo. Wielofunkcyjne mosty Cisco Aironet łączą ośrodki, w których instalacja okablowania jest znacznie utrudniona, np. niesąsiadujące ze sobą pietra budynków, budynki w kampusach uczelnianych lub fi\rmowych, odległe biura, sieci tymczasowe oraz magazyny. Sieci bezprzewodowe pomiędzy ośrodkami łączą infrastruktury sieci w różnych budynkach poprzez mosty. Może to zapewnić łączność sieciową pomiędzy dwoma lokalizacjami należącymi do jednej firmy czy instytucji. Urządzenia Cisco Aironet 350, opracowane z myślą o współczesnych wydajnych laptopach, dają takie same możliwości sieciowe, jak systemy przewodowe, oferując jednocześnie swobodę poruszania się w obrębie budynku lub kampusu. Stanowią one doskonałe rozwiązanie na potrzeby aplikacji biurowych i firmowych. Idąc na spotkanie lub do innego biura, można zachować połączenie z siecią LAN. Dostęp do sieci firmowej niezależnie od fizycznej lokalizacji jest niewątpliwą zaletą. Bezprzewodową łączność sieciową można zainstalować w miejscach publicznych oraz w salach konferencyjnych na potrzeby mobilnego personelu. Pracownicy, czy to w podróży, czy w biurze, powinni zawsze należeć do "zamkniętej grupy użytkowników" (Closed User Group - CUG). Dzięki temu będą mogli korzystać z zalet bezprzewodowych sieci wirtualnych (VPN), takich jak skrócone wybieranie numerów telefonów innych członków grupy (poprzez numery czterocyfrowe) lub połączenia GSM w obrębie biura po niższych stawkach. Zainstalowanie rozwiązania MNET firmy Cisco w firmowej sieci lokalnej pozwoli klientom korzystać z prywatnego zasięgu sieci GSM wewnątrz budynku, co zmniejszy opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zwiększy funkcjonalność (o m.in. GPRS). Co więcej, poza biurem ten sam telefon komórkowy będzie z powrotem dostępny w publicznej sieci GSM, bez konieczności zmiany aparatu lub numeru.

Na początek!

Skontaktuj się z Cisco w celu uzyskania dalszych informacji.

Pozwól nam pomóc