Guest

Współpraca

Do wyświetlenia tej treści wymagana jest najnowsza wersja oprogramowania Adobe Flash Player z włączoną obsługą JavaScript.

Pobierz program Flash Player

Dostępna zawartość

Usprawnienie współpracy w firmie Molina Healthcare
Firma Molina obniżyła koszty i zwiększyła efektywność centrum kontaktów, świadcząc klientom na terenie wielu stanów usługi najwyższej jakości.

Tworzenie środowiska opartego na współpracy
Strategie współpracy, które stanowią podstawę dla kultury i procesów biznesowych, pozwalają zbudować silniejsze przedsiębiorstwo.

Pięć czynników skutecznej współpracy
Wyniki pionierskiej ankiety przedstawiają zwyczaje, charakterystykę i procesy kluczowe dla skutecznej współpracy opartej na sieci.

Rozwiązania z zakresu współpracy

Rozwiązania z zakresu współpracy

Centrum zasobów dla firm

Odwiedź centrum zasobów dla firm, aby uzyskać dostęp różnych zasobów, między innymi klipów wideo i transmisji podcast.

Przejdź teraz

Rozwiązania z zakresu współpracy dla architektów przedsiębiorstw

Interaktywny plik Flash dotyczący architektury ułatwiającej współpracę Nowe okno
Rozwiązanie Cisco Collaboration Architecture pozwala zapewnić współdziałanie istniejących i nowych technologii, aby ułatwić wykonywanie procesów biznesowych.

Architektura współpracy w czasie rzeczywistym (klip wideo w języku angielskim — 4.37 min)
Eric Sugar, architekt przedsiębiorstwa w firmie McKesson, omawia rosnące znaczenie rozwiązań wideo ułatwiających współpracę w czasie rzeczywistym w opiece zdrowotnej.


Architektura współpracy w czasie rzeczywistym

Do odtworzenia tego klipu wideo wymagane jest oprogramowanie Adobe Flash Player 8 z włączoną obsługą JavaScript.

Pobierz program Flash Player