Guest

Cisco CloudVerse

Sprawdź, jak firma Cisco pomoże Twojej firmie działać w środowisku wielu chmur.

Co to jest chmura?

Chmura to zaawansowane połączenie usług typu „cloud computing”, sieci, pamięci masowych, rozwiązań do zarządzania oraz aplikacji biznesowych, które udostępnia usługi dla klientów i usługi informatyczne następnej generacji. Te usługi są dostępne na żądanie w ramach ekonomicznej oferty, bez ujemnego wpływu na bezpieczeństwo czy funkcjonalność.

Obecnie następuje przejście do środowiska wielu wzajemnie połączonych chmur, w którym użytkownicy mają zawsze i wszędzie dostęp do usług w chmurze na dowolnym urządzeniu.

Chmura: szczegółowe informacje

Jakie znaczenie ma to rozwiązanie?

Przedsiębiorstwa, usługodawcy, małe firmy i agencje rządowe szukają rozwiązań opartych na chmurze, aby rozwiązać niektóre z kluczowych problemów biznesowych i technicznych. Rozwiązanie tych problemów wymaga podejścia w pełni integrującego trzy fundamentalne składniki chmury: aplikacje i usługi w chmurze, Centra Danych oraz sieci.

Szczegółowe informacje
Dlaczego firma Cisco?

Dlaczego warto wybrać firmę Cisco?

Firma Cisco umożliwia wdrożenie środowiska wielu chmur, łączącego użytkownika końcowego z ludźmi i organizacjami w jednej chmurze, między chmurami oraz poza obrębem chmur. Tylko firma Cisco i jej Ekosystem Partnerów dostarczają rozwiązania oferujące współpracę zorientowaną na użytkownika, gwarantowany poziom obsługi użytkowników końcowych, dynamiczną i efektywną infrastrukturę chmury, zabezpieczenia kontekstowe oraz szybkie wdrażanie.

Dlaczego firma Cisco?
Chmura: wdrażanie

Od czego zacząć

Firma Cisco jest świadoma tego, że każda organizacja ma specyficzne wymagania i preferencje dotyczące wdrażania. Dlatego firma Cisco zapewnia dostęp do wielu narzędzi, partnerów i usług wspierających technologię chmury, aby uprościć tworzenie i wdrażanie chmur, oferowanie usług w chmurze oraz korzystanie z aplikacji w chmurach hostowanych przez partnerów lub w sieci Cisco Collaboration Cloud.

Wdrażanie