Guest

Obsługa klienta

Produkty Cisco Unified Contact Center


Obsługa klienta to platforma umożliwiająca świadczenie klientom usług na najwyższym poziomie, a w konsekwencji tworzenie silniejszego przedsiębiorstwa.

  • Rozwiązanie Cisco SocialMiner Nowość

   • Rozwiązanie do zarządzania kampanią bazującą na narzędziach społecznościowych
   • Monitorowanie sieci społecznościowych pod kątem istotnych zgłoszeń klientów i proaktywne współdziałanie z klientami
   • Uzyskiwanie informacji o klientach przy użyciu okien podręcznych wyświetlanych na ekranie pracownikom ds. obsługi klienta lub innym osobom udzielającym informacji
   • Łatwiejsze zarządzanie marką przez monitorowanie zgłoszeń zamieszczanych w serwisach społecznościowych przez klientów potrzebujących pomocy i reagowanie na takie zgłoszenia
  • Rozwiązanie Cisco Finesse Nowość

   • Integracja tradycyjnych funkcji centrum kontaktów z pulpitem klienta zubożonego dla agentów i przełożonych w centrum kontaktów
   • Rozwiązanie Cisco Finesse jest w całości oparte na przeglądarce i nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania w siedzibie klienta
   • Jeden dostosowywalny interfejs bazujący na technologii Web 2.0 zapewnia pracownikom działu obsługi klienta łatwy dostęp do wielu zasobów i źródeł informacji
   • Otwarte interfejsy API obsługujące technologię Web 2.0 upraszczają tworzenie oprogramowania i integrowanie dodatkowych aplikacji, nie wymagając zaawansowanej wiedzy programistycznej
  • Platforma do przechwytywania multimediów Nowość

   • Przechwytywanie, przechowywanie i przetwarzanie multimediów przy użyciu ujednoliconej platformy sieciowej, która zmniejsza wydatki operacyjne
   • Monitorowanie rozmów na żywo w celu ułatwienia przełożonym centrum kontaktów świadczenia pomocy agentom w rozwiązywaniu problemów osób telefonujących
   • Interfejsy API do analizy rozmów w czasie rzeczywistym, dzięki którym pracownicy działu obsługi klienta mogą skuteczniej pomagać osobom telefonującym

Wszystkie produkty obsługujące kontakty z klientami

Produkty Cisco Unified Contact Center

Obsługa klienta to platforma umożliwiająca świadczenie klientom usług na najwyższym poziomie, a w konsekwencji tworzenie silniejszego przedsiębiorstwa.


Produkty Cisco Unified Voice Self-Service

Obsługa otwartych standardów rozpoznawania mowy pozwala udostępnić funkcje samoobsługi w postaci autonomicznego systemu interaktywnych odpowiedzi głosowych (IVR) lub zintegrować je z centrum kontaktów.


Infrastruktura

Rozwiązania do obsługi konferencji można rozbudować, korzystając z chmury lub składników wdrożonych w siedzibie klienta.


Współpraca z klientami

Rozwiązania do współpracy z klientami to platforma umożliwiająca świadczenie klientom usług na najwyższym poziomie, a w konsekwencji tworzenie silniejszego przedsiębiorstwa. Produkty firmy Cisco do obsługi klienta ułatwiają osiągnięcie następujących celów:

 • Proaktywna obsługa klienta zastępująca model oparty wyłącznie na reagowaniu stosowany w tradycyjnych centrach telefonicznej obsługi klienta
 • Bliższa współpraca z klientami, zwiększanie ich zadowolenia i zapewnianie ich lojalności
 • Dostarczanie potrzebnych informacji, wiedzy i wsparcia — zawsze i wszędzie

Przekształcenie zwykłych transakcji telefonicznych w unikatową, rozbudowaną obsługę klienta, którą można dostosować do ich indywidualnych potrzeb. Rozwiązania i produkty firmy Cisco do współpracy z klientami są przydatne firmom w następujących czterech krytycznych obszarach:

Budowanie przewagi nad konkurencją

Obsługę klienta można spersonalizować za pomocą głosu, sieci WWW, poczty e-mail, wideo, rozmów tekstowych, analiz i narzędzi społecznościowych.

Szybsze rozwiązywanie problemów

Zaawansowana komunikacja ułatwia agentom szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów.

Zwiększanie poziomu zadowolenia pracowników

Klienci mogą łatwo i szybko korzystać z pomocy agentów.

Zwiększanie możliwości pozyskiwania przychodów

Firma zyskuje większe możliwości sprzedaży.

Dowiedz się więcej

Krótki przegląd

Skuteczna współpraca

Rozwiązania firmy Cisco z zakresu współpracy ułatwiają podejmowanie współczesnych wyzwań biznesowych i uzyskiwanie przewagi nad konkurencją:

 • Przekształcanie interakcji biznesowych dzięki komunikacji w czasie rzeczywistym z użyciem głosu i wideo
 • Ułatwianie formowania dynamicznych zespołów, które szybciej podejmują lepsze decyzje niezależnie od lokalizacji
 • Usprawnianie obsługi klienta dzięki błyskawicznemu dostępowi do firmowych ekspertów
 • Zapewnianie bezpiecznej łączności, komunikacji i współpracy wykraczającej poza tradycyjne ograniczenia w firmie

Podejmowanie współczesnych wyzwań biznesowych

Styl pracy ulega szybkim przemianom. Metody współdziałania w środowisku biznesowym zmieniają się pod wpływem wielu czynników, takich jak:

 • Większa mobilność i rozproszenie pracowników
 • Gwałtowny przyrost ilości informacji i liczby urządzeń
 • Ściślejsza integracja zespołów i procesów z różnych organizacji
 • Rozpowszechnienie komunikacji wideo
 • Zastosowanie oprogramowania społecznościowego w firmach

Warto przygotować się na kolejne przełomowe zmiany zwiększające innowacyjność i wydajność. Już dziś można wykorzystać te nowe tendencje, aktywnie zachęcając pracowników, partnerów i klientów do ściślejszej współpracy w bardziej naturalny i zintegrowany sposób, niezależnie od miejsca i czasu.

Dowiedz się więcej (plik PDF w języku angielskim — 259 KB)

Dostępna analiza wdrożenia

 1. Sprzedawca detaliczny zwiększa elastyczność działania centrum kontaktów

  Dowiedz się, w jaki sposób firma 1-800 CONTACTS korzysta z produktu Unified Contact Center Enterprise: jedna kolejka obsługuje połączenia przychodzące, wiadomości e-mail i połączenia wychodzące w celu weryfikowania recept na soczewki kontaktowe.

Współpraca z klientami

Narzędzia społecznościowe, rejestrowanie i analiza, obsługa wideo i oparte na sieci WWW pulpity agentów pozwalają usprawnić obsługę klienta. (plik PDF w języku angielskim — 724 KB)

Dowiedz się więcej

Fragment książki: zwiększanie jakości kontaktów z klientami

Jeden z rozdziałów naszej nowej książki na temat korzyści ze współpracy z klientami. (plik PDF w języku angielskim — 134 KB)

Dowiedz się więcej

Rozwiązanie firm Cisco i Salesforce.com do interakcji z klientami w chmurze

Centrum kontaktów może teraz działać wyłącznie w chmurze.

Dowiedz się więcej

Efektywniejsza obsługa klienta

Dowiedz się, jak zapewnić firmie korzyści dzięki obsłudze centrum kontaktów w chmurze. (plik PDF w języku angielskim — 3 MB)

Dowiedz się więcej