Hebt u een account?

  •   Gepersonaliseerde content
  •   Uw producten en ondersteuning

Hebt u een account nodig?

Account maken

Connected healthcare: hoogwaardige, betaalbare en toegankelijke zorg

‘De slimme toepassing van ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan kwalitatief hoogwaardige, betaalbare en toegankelijke zorg.’ Zo begint in de Digitale Agenda van de overheid het hoofdstuk over de zorg. De bijdrage aan de zorg wordt ook concreet gemaakt. Binnen drie jaar moet 80% van de chronisch zieken en 40% van de overige Nederlanders direct toegang hebben tot medische data. Daarnaast is het doel dat 75% van de chronisch zieken zelfstandig metingen kan uitvoeren en dat iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid heeft om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Dit noemen we connected healthcare. Een stevige ambitie dus, waar we ons in het kader van de Digitale Versnelling Nederland graag bij aansluiten.

Kwaliteit omhoog, kosten omlaag

Met deze Digitale Agenda geeft de overheid duidelijk het belang van technologie aan, om de zorg verder te verbeteren. Kwaliteitsverbetering door digitalisering zien we op een aantal gebieden. Allereerst door een betere samenwerking binnen de zorgketen, gevolgd door betere afstemming van de zorg op de behoeften van de patiënt. Verder kunnen zorgprocessen dankzij digitalisering anders en efficiënter worden ingericht. En dat brengt de kosten omlaag.

De meeste winst

Toch zien we dat de zorg vaak nog terughoudend is met digitalisering. De focus ligt natuurlijk op de zorg zelf: het medisch handelen en meer ‘handen aan het bed’. Ondersteunende processen en optimaal inzetten van beschikbare middelen (bijvoorbeeld facilities) krijgen minder aandacht. Erg jammer, want juist daar is een grote winst te behalen die uiteindelijk de zorg als geheel ten goede komt.

Meer regie, makkelijker samenwerken en beter gebruik van gebouwen en middelen door efficiëntere data-uitwisseling

Cisco heeft jarenlange ervaring in de zorgsector en veel zorginstellingen maken gebruik van ons technologiefundament. Dit fundament zorgt er voor dat er steeds meer tijd vrij komt om de samenwerking van IT met de zorg te optimaliseren. Er is hier ook nog een andere noodzaak, omdat ‘de business’ steeds vaker buiten IT om ‘in de cloud shopt’, terwijl de zorginstelling tegelijkertijd wel moet voldoen aan wet- en regelgeving rondom bijvoorbeeld privacy en daar ook verantwoordelijkheid voor draagt. IT zal dan ook de regie moeten blijven houden.

De meeste winst denken we te kunnen behalen door het verbeteren van de samenwerking tussen professionals onderling en met patiënten, de communicatie met de arts, multidisciplinair overleg, etc. Dit realiseren we door inzet van ons cloudplatform Spark. Door middel van dit platform kan iedereen op een veilige en eenvoudige manier slimmer samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan verschillende persoonlijke gezondheidsomgevingen waar Spark de motor is voor samenwerking tussen patiënt en zorgprofessional.

Een heel ander gebied waarop veel te halen valt is het beter gebruik van gebouwen en middelen op basis van data-analyse en locatie-tracking. Vanuit DVN willen we werken aan de bouw van Kinetic voor Healthcare, een IoT platform waar alle sensorinformatie op een veilige manier beschikbaar komt. Dit kunnen alarmeringen zijn of camera’s die iets detecteren, maar ook informatie die komt uit andere domotica of personal health devices. Als data beschikbaar wordt op een uniforme manier, is er makkelijker waardevolle informatie van te maken. Uiteraard op een veilige manier. De patiënt of cliënt ervaart hierdoor een betere dienstverlening en gaat ontdekken dat niet ieder consult meer op locatie van de zorginstelling hoeft plaats te vinden.

Menselijk perspectief

We hebben de afgelopen tijd al mooie initiatieven gezien die hier op inspelen. Initiatieven die helaas te vaak vastlopen. Bijvoorbeeld omdat er teveel vanuit de technologie wordt gedacht, in plaats vanuit het perspectief van de mensen die er mee om moeten gaan. Of er wordt niet nagedacht over een gemeenschappelijke IT-architectuur, waardoor elke keer het wiel moet worden uitgevonden. Hiermee samenhangend is dat initiatieven nogal eens versplinterd zijn, wat efficiency en effectiviteit in de weg staat.

Daarom gaan we in het kader van DVN nu samenwerken met een aantal zorginstellingen en werken aan projecten die tot doel hebben productiviteit van zorgmedewerkers en kwaliteit van zorg te vergroten. In deze samenwerking is het perspectief van zorgmedewerkers en hun processen leidend, zodat digitale transformatie optimaal aansluit bij hun behoefte. Ook gaan we samen een gemeenschappelijke IT-architectuur ontwikkelen, die zo breed mogelijk in de zorg gebruikt kan worden.

De meeste winst denken we te kunnen behalen door het verbeteren van de samenwerking tussen professionals onderling en met patiënten, de communicatie met de arts en multidisciplinair overleg.

Neem contact op voor meer informatie.

Martijn Mol, track lead Healthcare binnen Digitale Versnelling Nederland

Contact

Ontdek meer

Cisco en Philadelphia versnellen digitale innovaties in de zorg

Innovaties en trainingen op termijn ook beschikbaar voor andere zorginstellingen

FocusCura brengt videodokter stap dichterbij

Door integratie van het wereldwijd beschikbare Cisco Spark in de eHealth-producten van FocusCura, moet het een fluitje van een cent worden voor zorgaanbieders om zelf een videodokter te beginnen

De juiste zorg op de juiste plaats

Nederland op de goede weg om technologische belofte in de zorg in te lossen.

In het nieuws

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.