Hesabınız var?

  •   Fərdiləşdirilmiş məzmun
  •   Məhsullarınız və dəstək

Hesaba ehtiyacınız var?

Hesab yarat

Tərəfdaş tapın

Tərəfdaşlarımız texnologiyalar, proqram təminatı və sizə lazım olan xidmətləri inteqrasiya etmək, qurmaq, təmin etmək, satmaq və onlarla bağlı məsləhətləşmək üçün sizinlə işləyir.

Tərəfdaş axtarma aləti Tərəfdaşlarımızla işləyin

Tərəfdaş olun

Əlavə dəyər qatan resellerlər

Müştəriləriniz üçün məhsullar, xidmətlər və texnologiyaları satın və dəstəkləyin.

Provayderlər

İdarə olunan və bulud xidmətləri qurun və təqdim edin.

Müstəqil Proqram Təchizatçıları və Müstəqil Avadanlıq Təchizatçıları

Digər kanal tərəfdaşları ilə işləyib hazırlayın, yoxlayın, bazarda satın və onlara qoşulun.

İnteqratorlar

Öz texnologiyalarınız çərçivəsində məhsullar və texnologiyalarımızı dizayn edin.

Həyat tsikli məsləhətçiləri

Müştərilərə texnologiyaların dəyərini görmək üçün qəbul etmək, genişləndirmək və yeniləməkdə kömək edin.