Cisco Systems, Inc. Online Privacy Statement




Družba Cisco se zaveda pomena vaše zasebnosti in zato si pri nas prizadevamo varovati zaupnost vaših osebnih podatkov. S tem namenom vas želimo v nadaljevanju seznaniti s temeljnimi načeli našega pristopa k varovanju osebnih podatkov.

Glede na to, da je Cisco globalna družba so lahko vaši osebni podatki uporabljeni tudi s strani hčerinskih družb in podružnic Cisco širom po svetu (v nadaljevanju: »Cisco«). Vse te pravne osebe so obvezane varovati zaupnost osebnih podatkov skladno s pogodbenimi dokumenti o varovanju zaupnosti ali/in o prenosu osebnih podatkov. Poleg tega so vse družbe zavezane spoštovati in varovati zaupnost osebnih podatkov tudi na podlagi te izjave o zasebnosti. To ne velja za primere, ko neposredno poslujete z družbama Linksys ali WebEx, za kateri velja posebna izjava o zasebnosti.  Ta izjava o zasebnosti se seveda lahko kadarkoli nadgradi s sprejemom bolj preciznih posebnih pogodbenih določb sklenjenih med vami in Cisco-m.


Vrste podatkov

V tej izjavi o zasebnosti se izraza  »osebni podatek« ali »občutljivi osebni podatek« nanašata na podatke, ki se tičejo vas kot posameznika.  Družba Cisco zbira »osebne podatke« ali »občutljive osebne podatke« z namenom, da lahko odgovori na vaše zahteve, kot so n.pr. izvedba naročila, vnos na listo e-mail naslovov ali registracija za seminarje.

Osebni podatek predstavlja katerikoli podatek, ki se nanaša na vas kot posameznika, kot je n.pr. vaše ime, naslov bivališča , e-mail naslov, telefonska številka, poklic ali navedba osebnih interesov. Občutljivi osebni  podatek pa predstavlja podatek, ki omogoča dostop do vaših finančnih podatkov, kot je  številka vašega transakcijskega računa, številke kreditnih kartic, vključno v kombinaciji s katerokoli varnostno kodo ali geslom.

V primeru, da nam posredujete osebne informacije druge fizične osebe, kot je to n.pr. vaš zakonski partner ali sodelavec v službi, morate za to imeti soglasje dotične fizične osebe.

V večini primerov lahko obiščete Cisco-ve spletne strani anonimno.  Ko dostopite do Cisco-ve spletne strani, bomo registrirali vaš IP naslov (internetni naslov vašega računalnika) in to predvsem z namenom, da na ta način pridobimo informacijo o tem kateri del spletne strani ste obiskali in kako dolgo ste se na njem zadržali. Vašega IP naslova ne bomo povezali s kakršnimkoli vašim osebnim podatkom, dokler se ne registrirate na naši spletni strani in vključite uporabo vašega profila.

Dostop do določenih Cisco-vih spletnih strani, storitev,  produktov ali aktivnosti zahteva uporabo gesla. Vedno upoštevajte, da ste neposredno odgovorni za varovanje tajnosti  vašega gesla.

Osebne podatke nam lahko posredujete v številnih primerih, predvsem pa v naslednjih primerih:

  • pri registraciji na Cisco-vi spletni strani,
  • pri uporabi določenih Cisco-vih proizvodov ali storitev,
  • pri prijavi za udeležbo na seminarju,
  • pri sodelovanju na naših spletnih raziskavah,
  • v primeru vaše zahteve po vključitvi na e-mail ali kakšen drugi imenik,
  • pri posredovanju podatkov za trženjske akcije,
  • pri posredovanju vaših osebnih podatkov družbi Cisco v raznih drugih primerih.

Občasno Cisco pridobi osebne podatke tudi s strani poslovnih partnerjev in prodajalcev. Cisco se obvezuje uporabiti na ta način pridobljene podatke samo vkolikor so bili  pridobljeni  po načelih  varovanja zasebnosti skladno s to izjavo o zasebnosti.

Vaša izbira in kontrola

Vedno vas bomo predhodno obvestili o zbiranju osebnih podatkov in o namenu zbiranja osebnih podatkov.  V primeru zbiranja ali uporabe podatkov za namene izven  namenov za  katere ste jih posredovali, vas bomo kontaktirali  za pridobitev  soglasja.  Z namenom seznanitve z vašo odločitvijo glede izdaje soglasja, vam lahko predlagamo tudi izbiro najustreznejše opcije med več možnimi rešitvami.

Kako uporabljamo piškotke in ostalo sledilne tehnologije

Kot mnogo drugih spletnih strani tudi  Cisco uporablja tehnologije kot so piškotki ali drugi spletni sledilni signali, vse z namenom, da uporabimo tiste vaše podatke in/ali izbire, ki nam posledično omogočajo da izvršimo izboljšave pri izvedbi vašega lažjega in učinkovitejšega dostopa do našega spletnega mesta.

Piškotek je majhna datoteka z informacijami, ki se shrani na vaš trdi disk. Ko obiščete spletno stran Cisco, se naloži piškotek v primerih ko jo obiščete, izvedete nakup, podate kakšno zahtevo glede posredovanja informacij ali priredite dostop do informacije, ali ko se registrirate za izvedbo določene storitve. Piškotki se ne morejo uporabiti za branje osebnih podatkov iz vašega trdega diska ali za branje informacij iz piškotkov naloženih prek drugih spletnih strani. Pravzaprav je edini podatek, ki ga piškotek lahko vsebuje lahko le podatek, ki ste ga vi sami vnesli oziroma posredovali. Uporaba piškotkov nam torej omogoča zbiranje podatkov o obiskanosti našega spletnega mesta, kar nam omogoča izvedbo izboljšav, ki omogočajo posledično vaš lažji in učinkovitejši dostop do našega spletnega mesta. Na ta način preverjamo z vidika uporabnikov tako uporabnost naših spletnih informacij kot tudi učinkovitost naše navigacijske strukture.

Piškotki se delijo na »začasne piškotke« in »stalne piškotke« Začasni piškotki ne ostanejo v vašem računalniku po izklopu brskalnika. Stalni piškotki ostanejo v vašem računalniku tudi po izklopu brskalnika dokler jih sami ne izbrišete ali sami ne ugasnejo po preteku določenega časa.

Seveda je mogoče brskati po večini Cisco-vih spletnih strani brez sprejemanja piškotkov, vendar se bo del funkcionalnosti zmanjšal. Nekatere Cisco-ve spletne strani, predvsem tiste ki  zahtevajo vključitev z geslom, pa so vezane na uporabo piškotkov in jih ni mogoče obiskati v primeru, da ste v vašem brskalniku onemogočili uporabo piškotkov.

Poleg tega Cisco uporablja v povezavi s piškotki tud »web beacon« spletni signal z namenom zbiranja podatkov o potrebah uporabnikov. »Web beracon« spletni signal je v bistvu elektronska slika, ki se nahaja na spletni strani ali na HTML oblikovanem emailu, imenovana  tudi »single-pixel (1x1) ali »clear GIF«. »Web beacon« spletni signal je sestavni del spletne strani, tako kot druge slike ali besedilo na spletni strani, s to razliko da je tako majhen , da je praktično neviden. »Web beacon« spletni signal lahko prepozna določne tipe podatkov na uporabnikovem računalniku, kot so npr. piškotki, datum in čas ogleda določene spletne strani in opis strani na kateri je »Web beacon« pozicioniran. To praktično omogoča zbiranje nekaterih osnovnih statističnih podatkov in upravljanje s piškotki, v nobenem primeru pa to ni sredstvo za posredovanje kakršnegakoli drugega podatka iz vašega računalnika. Izključitev piškotkov na vašem brskalniku prepreči tudi  zasledovanje vaših aktivnosti na spletni strani  prek  »Web beacon« spletnega signala. »Web beacon« spletni signal lahko sicer še vedno zasledi anonimni obisk iz vašega IP naslova, vendar pa ne bodo zabeležene nobene specifične informacije.

Cisco lahko uporabi tudi druge podobne analitične tehnologije, kot je n.pr, »customized links« za  vpogled v vaše email povezave, ki jih kot naš obiskovalec kliknete. Tako pridobljene informacije lahko združimo z vašimi osebnimi podatki, vendar  izključno z namenom, da naša spletna mesta, storitve ali komunikacijo prilagodimo vašim zahtevam. Seveda pa lahko pri e-mail sporočilih izvršite tudi izključitev pošiljanja e-mailov, kar onemogoči pridobitev podatkov z uporabo take tehnologije.

V primeru, da med brskanjem naše spletne strani ali preko HTML-oblikovanih e-mailov ne želite sprejemati piškotkov, lahko nastavite vaš brskalnik tako, da vas opozori na piškotke oziroma da vam omogoči izključitev uporabe piškotkov, kadar brskalnik ugotovi njihovo prisotnost na spletni strani. Ne glede na pa lahko vi na vašem brskalniku tudi izključite nastavljanje kakršnihkoli piškotkov.

Za nadaljnje informacije o piškotkih in ostalih sledilnih tehnologijah, vključno z načinom onemogočanje njihove uporabe, poglejte na spletno stran http://privacy.getnetwise.org/browsing/tools

Kako uporabljamo vaše osebne podatke

Pri družbi Cisco uporabljamo vaše osebne podatke za izvedbo vaših naročil ali zahtev. Zaradi tega smo prisiljeni za izpolnitev vaših zahtev občasno deliti vaše osebne podatke tudi s tretjimi osebami. V takih primerih  posredujemo tretjim osebam le najnujnejše podatke, ki so potrebni za izvedbo vaše zahteve in hkrati zahtevamo od tretjih oseb da omejijo uporabo takih podatkov le vezano na izpolnitev vaših zahtev.  Poleg tega lahko vaše oseben podatke uporabimo tudi za izvedbo naših trženjskih raziskav, vendar le v primeru vašega soglasja.

Mi bomo uporabili vaše osebne podatke za izvedbo vaših naročil ali zahtev, ki ste nam jih posredovali , za odgovor na vaša vprašanja, in za posredovanje trženjskega gradiva, ki ste ga zahtevali. Tretje osebe katere bi lahko imele omejen dostop do vaših podatkov, so lahko naši poslovni partnerji (npr. za izvedbo skupnih trženjskih akcij), serviserji, logistične družbe, poštne in vladne institucije (npr. carinski organi).

V primeru, da je vaš delodajalec podpisal pismeno pogodbo s Cisco glede načina ureditve dostopa do Cisco programov in informacij, lahko Cisco uporabi vaše osebne podatke za izvedbo določenih aktivnosti kot npr. preveritev skladnosti glede uresničevanja pogodbenih določil, zasledovanje uporabe programov in aplikacij, katerih uporaba ali naložitev je omogočena.

Vaši osebni podatki se lahko uporabijo tudi za ustvaritev anonimnih podatkov baz z namenom izvedbe statističnih analiz ali drugih podobnih namenov, seveda z opustitvijo vnosa ali izbrisom vašega podatka (npr. vašega imena), da se na ta način onemogoči  uporaba vaših osebnih  podatkov. Vaše oseben podatke bomo posredovali brez vašega soglasja le v primerih ko bodo to zahtevali za to pristojni državni organi, oziroma skladno z zakoni in drugimi predpisi ali v izjemnih primerih, da prepreči izvedba kaznivih dejanj ali da se zagotovi osebna varnost, javno dobro ali lastnina Cisca.

Občutljive osebne podatke bomo uporabili le in izključno v namene zaradi katerih ste nam jih posredovali in jih bomo po taki uporabi uničili.

Možnost dostopa, ažuriranja ali deaktiviranja vaših informacij

Registrirani uporabniki lahko pregledujejo in preverjajo svoje oseben podatke na spletnem naslovu http://tools.cisco.com/RPF/profile/profile_management.do

Vi lahko zahtevate izbris kakršnegakoli vašega računa pri Cisco ali kateregakoli vašega osebnega podatka pri Cisco tako,  da nam pošljete glede tega ustrezno zahtevo na naslov: privacy@cisco.com

Kako varujemo vaše osebne podatke

Cisco varuje vaše osebne podatke z uporabo najnovejših fizičnih, elektronskih in poslovnih postopkov varovanja osebnih podatkov. V primeru potrebe se na Cisco-vih spletnih straneh uporablja SSL-enkripcija za povečanje varnosti prenosa občutljivih podatkov. Znotraj Cisca so podatki shranjeni v stalno kontroliranih serverjih , do katerij je omejen dostop. Vaše informacije so lahko shranjene in obdelane  v ZDA ali v kateri drugi državi v kateri ima Cisco sedež katere od svojih družb ali podružnic.

Medtem ko si prizadevamo varovati vaše osebne podatke žal ne moremo zagotoviti varnosti prenosa informacij, ki ste nam jih posredovali preko internetnega omrežja.  Zato vas prosimo, da ste uporabi interneta posvečate zelo pozorni na varovanje vaših osebnih podatkov.

Običajni načini za varovanje vaših osebnih podatkov vključujejo pogosto menjavo vašega vhodnega gesla, in sicer predvsem z uporabo kombinacije črk in številk, kakor tudi z uporabo zanesljivega brskalnika. Nadalje, bodite pozorni na razne oblike spletnih prevar (kot npr. » phishing« napade, katerih cilje je pridobitev potrošnikovih osebnih podatkov. Z uporabo spletnih prevar se uporabnik preusmeri iz želene domene na lastno domeno prevaranta. Namen prevare je pridobitev osebnih podatkov uporabnika, predvsem pa pridobitev številk kreditnih kartic, gesel, ipd. Cisco vam ne bo nikoli poslal e-mail sporočilo z zahtevo , da nam posredujete ali potrdite kakršnegakoli občutljivega osebnega podatka. V primeru, da bi bilo na vas poslano sporočilo z vsebino kot zgoraj navedeno, vas prosimo da nas o tem takoj obvestite na naslov: privacyvcisco.com in sporočilo takoj zbrišete iz vašega računalnika.

Otroci in varovanje zasebnosti

Naše spletne strani niso namenjene otrokom mlajšim od 13 let.  Družba Cisco, upoštevajoč dostopne podatke,  niti ne zbira, obdeluje ali uporablja osebnih informacij oseb mlajših od 13 let niti takim mlajšim osebam ne pošilja zahtev za posredovanje osebnih podatkov.

Tretje osebe

Cisco-ve spletne strani vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, od katerih so nekatere povezane z blagovno znamko Cisco. Upoštevajte da te spletne strani niso upravljane ali vzdrževane s strani Cisca in Cisco pri komunikaciji z njimi ne uporablja vaših osebnih podatkov ter zato ne odgovarja za varovanje zaupnosti s strani vzdrževalcev takih spletnih strani. Spletne strani tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost.

Ne glede na to, da Cisco skrbno izbira svoje poslovne partnerje, ne moremo prevzeti odgovornosti za varovanje zasebnosti spletnih strani tretjih oseb, ki so povezane z našo spletno stranjo. Ko zapustite našo spletno stran, je priporočljivo preveriti izjave o varovanju osebnih podatkov s strani tretjih oseb in ugotoviti način varovanja vaših osebnih podatkov.

Spremembe te izjave o zasebnosti

Ta dokument je bil nazadnje posodobljen 12 September, 2008. Cisco lahko občasno spremeni to izjavo o varovanju zasebnosti. O tem vas bomo obvestili v roku 30 dni od dneva spremembe te izjave o zasebnosti.  Vaša nadaljnja uporaba Ciscove spletne strani po sprejemu takšne spremembe, bo pomenila in potrdila vaše soglasje na te spremembe.

Vprašanja in predlogi

Vkolikor imate kakršnakoli vprašanja, pomisleke ali predloge glede našega zbiranja, uporabe in razkrivanja vaših osebnih informacij, vas prosimo da nam pišete na naslov:

privacy@cisco.com