Cisco Systems, Inc. Online Privacy Statement
Cisco kunnioittaa käyttäjän yksityisyyttä ja sitoutuu suojelemaan käyttäjän Ciscolle luovuttamia henkilötietoja. Tässä ilmoituksessa kerromme periaatteet jotka säätelevät käyttäjän henkilötietojen suojaa.

Koska Cisco on maailmanlaajuinen yhtiö, käyttäjän henkilötietoja saatetaan luovuttaa Ciscon toimistoille ja tytäryhtiöille ympäri maailmaa (yhdessä "Cisco"). Asianmukaiset salassapitovelvollisuudet ja tiedonsiirtosopimukset sitovat kaikkia näitä yksiköitä. Lisäksi näitä yksiköitä säätelee tämä henkilötietojen suojaa koskeva ilmoitus. Poikkeuksena on asiointi suoraan Ciscon yhtiöiden Linksysin ja Webexin kanssa, jolloin on voimassa Linksysin ja Webexin vastaava henkilötietojen suojaa koskeva ilmoitus. Erityiset ohjelma-tason asiakirjat tai käyttäjän ja Ciscon väliset sopimukset ovat ensisijalla tähän ilmoitukseen nähden.

Tiedon kerääminen

Tässä ilmoituksessa viittaamme tietoihin joista käyttäjän voi tunnistaa termeillä "Henkilötiedot" ja "Arkaluontoiset Henkilötiedot". Cisco kerää käyttäjän Henkilötietoja ja Arkaluontoisia Henkilötietoja voidakseen palvella käyttäjää, esimerkiksi tilausten käsittelyssä, sähköpostilistalle lisäämisessä tai tapahtumiin rekisteröitymisessä.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoa josta käyttäjän voi tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, posti- tai sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatti tai harrastukset. Arkaluontoisilla henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoa jolla pääsee käsiksi käyttäjän pankkitilille. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tilinumero ja pankki- tai maksukortin numero yhdessä vaadittavan salasanan tai koodin kanssa.

Jos käyttäjä luovuttaa Henkilötietoja esimerkiksi puolisosta tai kollegasta käyttäjällä täytyy olla tähän kyseisen henkilön lupa.

Pääsääntöisesti käyttäjä voi vierailla verkkosivuillamme luovuttamatta mitään tietoja itsestään. Kun käyttäjä tulee Ciscon verkkosivuille kirjaamme käyttäjän IP -tunnuksen (tietokoneen internet-osoitteen) saadaksemme käsityksen siitä, missä osassa verkkosivustoamme käyttäjä vierailee ja kuinka kauan aikaa siellä viettää. Emme yhdistä käyttäjän IP -osoitetta hänen Henkilötietoihinsa ellei käyttäjä ole rekisteröitynyt sivuillemme ja kirjautunut sisään omalla profiilillaan.

Pääsy tietyille Ciscon verkkosivustoille, palveluihin, tuotteisiin ja toimintoihin edellyttää kirjautumista ja salasanaa. Käyttäjä vastaa itse siitä, että hän pitää salassa oman oma käyttäjätunnuksen ja salasanansa.

Käyttäjä voi halutessaan antaa Ciscolle Henkilötietoja esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Rekisteröityminen Ciscon verkkosivuille;
  • Ciscon tuotteiden tai palveluiden käyttäminen;
  • Seminaariin ilmoittautuminen;
  • Online-kyselyyn osallistuminen;
  • Sähköposti- tai muulle postituslistalle liittyminen;
  • Arpajaisiin tai muuhun kampanjaan osallistuminen; tai
  • Henkilötietojen luovuttaminen Ciscolle jostain muusta syystä.

Ajoittain Cisco saa henkilötietoja yhteistyökumppaneiltaan ja jälleenmyyjiltään. Cisco käyttää tällaisia tietoja vain, jos ne on kerätty sellaisten henkilötietojen suojaa koskevien periaatteiden mukaisesti, jotka ovat yhtenevät tämän henkilötietojen suojaa koskevan ilmoituksen kanssa.

Käyttäjän suostumus

Kerätessämme Henkilötietoja ilmoitamme siitä aina käyttäjälle etukäteen ja kerromme tarkoituksen tietojen keräämiselle. Pyydämme käyttäjän suostumuksen ennen kuin käytämme tai luovutamme hänen henkilötietojaan muuhun kuin käyttäjän antamaan tarkoitukseen. Käyttäjän on aktiivisesti ilmoitettava kantansa esimerkiksi valitsemalla asianmukainen vaihtoehto, joka kuvaa suostumusta.

Evästeiden ja muiden käyttöä seuraavien toimintojen käyttö

Ciscon verkkosivuilla, kuten useilla muillakin verkkosivuilla, käytetään teknologiaa kuten evästeitä tai vastaavia keinoja, joiden avulla käyttäjän vierailu verkkosivuilla tehdään helpommaksi, tehokkaammaksi ja hyödyllisemmäksi tarjoamalla käyttäjälle räätälöity käyttökokemus ja tunnistamalla käyttäjä seuraavalla kerralla.

Eväste on pieni tiedosto joka siirtyy käyttäjän kovalevylle verkkosivulta. Ciscon verkkosivu lähettää evästeitä kun käyttäjä vierailee Ciscon sivuilla, tekee hankintoja, pyytää tai yksilöllistää tietoa tai rekisteröityy tiettyihin palveluihin. Eväste ei voi lukea henkilötietoja käyttäjän kovalevyltä tai muiden sivustojen luomia evästeitä. Eväste voi sisältää ainoastaan käyttäjän itsensä antamat tiedot. Verkkosivuilla käyttämiemme evästeiden hyväksyminen voi antaa meille tietoa käyttäjän liikkeistä sivuillamme. Voimme käyttää tätä tietoa käyttäjän verkkokokemuksen yksilöllistämiseen ja käyttäjän liikennöintimallien seuraamiseen. Teemme tämän määritelläksemme sivustoihimme sisältyvien tietojen hyödyllisyyden käyttäjillemme ja nähdäksemme, kuinka tehokas navigointirakenteemme on auttamaan käyttäjää saamaan kyseisen tiedon.

Evästeet on luokiteltu "istunto" -evästeisiin ja "pysyviin" evästeisiin.

  • Istuntoevästeet eivät jää koneelle käyttäjän suljettua selaimen
  • Pysyvät evästeet jäävät koneelle kunnes ne poistetaan tai vanhentuvat

Käyttäjä voi vierailla useimmilla Ciscon verkkosivuilla hyväksymättä evästeitä Ciscolta. Evästeiden kieltäminen koneelta saattaa kuitenkin johtaa verkkosivun toiminnallisuuden puutteisiin. Osa Ciscon verkkosivuista, erityisesti ne jotka vaativat käyttäjätunnuksen ja salasanan, edellyttävät evästeiden käyttöjä. Näitä sivuja ei voi käyttää hyväksymättä evästeitä. Cisco käyttää lisäksi ns. "web beaconeita" evästeiden yhteydessä ymmärtääkseen käyttäjien toimintaa. Web beacon on elektroninen kuva verkkosivulla tai HTML-muodossa olevassa sähköpostissa. Sitä kutsutaan yksipikseliseksi (1x1) tai läpinäkyväksi GIF:ksi. Web beacon, kuten muutkin kuvat ja tekstit, on yksi sivun ainesosista, sillä erotuksella että se on niin pieni ja läpinäkyvä että se on käytännöllisesti katsoen näkymätön. Web beaconit voivat tunnistaa tietynlaista tietoa käyttäjän koneelta, kuten evästeitä, sivunäkymän kellonajan ja päivämäärän sekä kuvauksen sivusta jolla web beacon on. Web beaconit ovat yksinkertaisesti kätevä tapa kerätä perustietoa ja käsitellä evästeitä. Ne eivät paljasta mitään ylimääräistä tietoa käyttäjän koneelta. Evästeiden kieltäminen koneelta estää web beaconeita jäljittämästä käyttäjän toimintoja. Web beacon saattaa silti tallentaa nimettömän vierailun käyttäjän IP -osoitteesta, mutta ainutkertaista tietoa ei tallennu.

Cisco voi myös käyttää räätälöityjä linkkejä tai muuta samanlaista tekniikkaa jäljittääkseen käyttäjän käyttämiä sähköpostilinkkejä. Voimme linkittää tämän tiedon käyttäjän Henkilötietojen kanssa tarjotaksemme keskitetympää sähköpostiviestintää tai ostotietoja. Jokainen sähköpostiviesti sisältää linkin jolla käyttäjä voi lopettaa sentyyppisen viestinnän.

Jos käyttäjä ei halua vastaanottaa evästeitä selaillessaan sivujamme tai HTML-muotoisten sähköpostiviestien kautta, hän voi asettaa selaimen varoittamaan ennen evästeiden hyväksymistä ja kieltää evästeet selaimen hälyttäessä. Selaimen asetuksista voi myös kieltää kaikki evästeet.

Lisätietoja evästeistä ja muiden käyttöä seuraavien toimintojen käytöstä sekä ohjeita kuinka estää niiden käyttö löytyy osoitteesta: http://privacy.getnetwise.org/browsing/tools

Henkilötietojen käyttö

Vastatakseen käyttäjän palvelupyyntöihin Cisco käyttää käyttäjän henkilötietoja ja saattaa myös joutua luovuttamaan ne muille. Siinä tapauksessa luovutamme vain sen tiedon joka on tarpeellinen käyttäjän pyynnön käsittelemiseksi, ja velvoitamme myös muut osapuolet käyttämään tietoja vain käyttäjän pyynnön käsittelemiseksi. Käyttäjän luvalla saatamme myös käyttää tietoja lähettääksemme asiakastyytyväisyyskyselyitä tai markkinatutkimuksia.

Cisco käyttää käyttäjän Henkilötietoja täyttääkseen tuotteita ja palveluita koskevat pyynnöt, vastatakseen soittopyyntöihin ja toimittaakseen käyttäjän pyytämät markkinointiaineistot. Kolmansia osapuolia, joille Cisco saattaa luovuttaa käyttäjän tietoja, ovat yhteistyökumppanimme (esimerkiksi osana yhteistä myynninedistämistä tai välittääksemme myyntivihjeitä jakelijoillemme), palveluntarjoajat, laivayhtiöt ja posti- ja hallintoviranomaiset (esimerkiksi tulliviranomaiset)

Jos käyttäjän työntekijällä on Ciscon kanssa kirjallinen sopimus joka säätelee pääsyä Ciscon tietoihin tai ohjelmiin, Cisco voi käyttää Henkilötietoja vahvistaakseen sopimuksen noudattamisen, jäljittää sivustoilta ladattuja ohjelmistoja tai jäljittää muiden sivustoilla olevien sovellusten käytön.

Voimme käyttää käyttäjän Henkilötietoja myös luodaksemme nimettömiä tietokantoja tai yhdistettyjä tilastoja. Näiden avulla suoritamme tilastollisia analyysejä jättämällä pois ja poistamalla tietoa (kuten käyttäjän nimen) jonka avulla käyttäjän voisi tunnistaa. Ilmaisemme myös käyttäjän Henkilötiedot lain niin vaatiessa, Käyttöehtoja täytäntöön pannessamme, kiireellisissä olosuhteissa tai suojellaksemme henkilökohtaista tai yleistä turvallisuutta verkkosivuillamme.

Käyttäjän luovuttamia Arkaluontoisia Henkilötietoja käytetään vain siinä tarkoituksessa johon ne luovutettiin ja tämän jälkeen ne tuhotaan.

Tiedonsaanti-, päivitys- ja kielto-oikeus

Rekisteröityneet käyttäjät voivat tarkastella ja muokata Henkilötietojaan osoitteessa: http://tools.cisco.com/RPF/profile/profile_management.do. Käyttäjä voi pyytää Cisco –asiakastilinsä tai minkä tahansa hänestä hallussamme olevan Henkilötiedon poistoa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@cisco.com.

Jos käyttäjä päättää lopettaa asiakastilinsä, säilytämme arkistoissamme lain sallimissa rajoissa osan käyttäjän Henkilötiedoista käytettäväksi petosten ehkäisyyn, riitojen ratkaisuun, vikojen hakuun, käyttöehtojen täytäntöön panoon, lain vaatimusten täyttämiseen ja kunnioittaaksemme kielto-oikeuttasi.

Tietosuoja

Cisco suojaa käyttäjän lähettämää tietoa tietoturvallisuuden fyysisillä, elektronisilla ja liikkeenjohdollisilla prosesseilla. Kun on tarkoituksenmukaista, Ciscon verkkosivut käyttävät SSL-salausta tehostamaan arkaluontoisen tiedon lähettämisen turvallisuutta. Cisco säilyttää tietoa valvotuilla palvelimilla joille on rajoitettu pääsy. Käyttäjän tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä Yhdysvalloissa tai missä tahansa maassa jossa Cisco tai sen konserni- tai tytäryhtiöt tai edustajat sijaitsevat.

Ponnistelemme käyttäjän henkilötietojen suojaamiseksi, mutta emme kuitenkaan pysty varmistamaan tietojen turvallisuutta jos käyttäjä lähettää niitä meille suojaamattomalla internet -yhteydellä. Tästä johtuen kehotamme käyttäjää kaikkiin varotoimiin suojatakseen henkilötietojaan Internetissä ollessaan.

While we strive to protect your personal information, we cannot ensure the security of the information you transmit to us over an unsecured Internet connection. We therefore urge you to take every precaution to protect your personal data when you are on the Internet.

Salasanan vaihtaminen usein, kirjainten ja numeroiden yhdistelmän käyttäminen salasanoissa ja salatun selaimen käyttäminen ovat tapoja suojata henkilötietoja. Varo lisäksi myös "tiedonkalastus" hyökkäyksiä. Niiden avulla yritetään varastaa kuluttajan henkilötietoja ja pankkiyhteystunnuksia. "Tiedonkalastajat" käyttävät hämäyssähköposteja johtaakseen kuluttajat väärennetyille verkkosivustoille jotka on suunniteltu huijaamaan vastaanottajat luovuttamaan arkaluontoisia henkilötietoja kuten luottokorttitietoja, tilien käyttäjätietoja, salasanoja ja sosiaaliturvatunnuksia. Cisco ei ikinä lähetä sähköposteja joissa pyydetään käyttäjää luovuttamaan tai vahvistamaan arkaluontoisia henkilötietoja. Jos saat mainitunlaisen yhteydenoton ole hyvä ja välitä se välittömästi osoitteeseen privacy@cisco.com ja poista viesti välittömästi koneeltasi.

Lapset ja yksityisyys

Sivustojamme ei ole kohdistettu eikä tarkoitettu houkuttelemaan alle 13 -vuotiaita lapsia. Cisco ei tietoisesti pyydä henkilötietoja alle 13 -vuotiailta lapsilta tai lähetä heille pyyntöjä henkilötietojen luovuttamisesta.

Kolmannen osapuolen sivustot

Ciscon verkkosivut sisältävät linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille. Jotkut näistä sivustoista saattavat olla merkitty Ciscon logolla, vaikka ne eivät ole Ciscon operoimia tai ylläpitämiä. Cisco ei jaa käyttäjän henkilötietoja näiden sivustojen kanssa eikä ole vastuussa heidän henkilötietojen suojaa koskevista periaatteistaan. Näiden sivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

Vaikka valitsemmekin yhteistyökumppanimme huolella, Cisco ei ole vastuussa henkilötietojen suojaa koskevista periaatteista kolmansien osapuolien verkkosivustoilla, jotka ovat yhteydessä omiin sivustoihimme. Lähdettyäsi sivustoiltamme kannattaa selvittää kolmannen osapuolen verkkosivustoilla sovellettavat henkilötietojen suojaa koskevaa periaatteet selvittääksesi kuinka he käyttävät käyttäjältä keräämiään tietoja.

Henkilötietojen suojaa koskevaan ilmoitukseen tehtävät muutokset

Tämä dokumentti on päivitetty 12 Syyskuu 2008. Cisco voi ajoittain, ja milloin tahansa, tehdä muutoksia tähän henkilötietojen suojaa koskevaan ilmoitukseen. Aina kun tämä henkilötietojen suojaa koskeva ilmoitus olennaisesti muuttuu, laitamme siitä ilmoituksen verkkosivuillemme 30 päivän ajaksi. Jos käyttäjä jatkaa Ciscon verkkosivujen käyttöä muutosten jälkeen tämä tarkoittaa, että käyttäjä toteaa ja hyväksyy tehdyt muutokset.

Kysymykset tai ehdotukset

Jos teillä on henkilötietojen keräämistä, käyttöä tai antamista koskevia kysymyksiä tai huolia, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä sähköpostitse privacy@cisco.com.

Legal Department
Attn: Van T. Dang, VP, Law & Deputy General Counsel
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
USA

Tarvitsetko apua?

Share