Guest

Cisco ASR 1000 Router Series

Chuyển đổi Biên Mạng

Thiết bị định tuyến dịch vụ tổng hợp Cisco ASR 1000 Series chuyển đổi biên mạng của xây dựng mạng bằng cách cung cấp hiệu suất hàng đầu ngành, khả năng phục vụ, độ tin cậy và hiệu quả trong một thiết bị nhỏ gọn. Các thiết bị định tuyến này giúp cung cấp linh hoạt hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn về các dịch vụ tiêu dùng và kinh doanh "các loại" có tính phức tạp.

Cuộc thi cuộc sống kết nối

Thiết bị định tuyến Cisco ASR 1000 Series là thiết bị định tuyến dịch vụ tổng hợp đầu tiên của ngành và là sản phẩm Cisco IP NGN đầu tiên tích hợp công cụ định tuyến thực sự để cung cấp dịch vụ biên.

Thiết bị định tuyến Cisco ASR 1000 Series thiết lập giá hoàn toàn mới/lớp hiệu suất cho giải pháp định tuyến biên. Không có giải pháp định tuyến biên nào có thể sánh với hiệu suất xử lý hoặc mức độ linh hoạt mà thiết bị định tuyến Cisco ASR 1000 Series cung cấp để tổng hợp các dịch vụ thường trú "mọi kiểu" hoặc các dịch vụ kinh doanh được quản lý.

Dòng thiết bị định tuyến này cung cấp các lợi ích cho Xây dựng mạng thông qua:

 • Hiệu suất xử lý hàng đầu ngành và mức độ thông minh của dịch vụ với mức giá thấp mới
 • Giảm đáng kể chi phí vốn (CapEx) và chi phí hoạt động (OpEx)
 • Cung cấp dịch vụ "Tức thì", tăng tốc khả năng mở rộng thị trường và tạo doanh thu từ các dịch vụ kinh doanh và dịch vụ được quản lý.

Thiết bị định tuyến Cisco ASR 1000 Series chuyển đổi biên mạng vì:

 • Tăng tốc khả năng cung cấp dịch vụ với khả năng xử lý song song nâng cao
 • Thiết lập chuẩn định tuyến biên mới về giá cả - hiệu suất cho mục đích định tuyến nâng cao của doanh nghiệp, lợi thế của xây dựng mạng và tổng hợp băng rộng.
 • Hỗ trợ hội tụ mạng và đổi mới trong tổng hợp WAN, các dịch vụ thiết bị nền móng được quản lý của khách hàng (CPE) và các dịch vụ thế mạnh của xây dựng mạng
 • Giám chi phí hoạt động (OpEx) và chi phí vốn (CapEx) nhờ hỗ trợ các dịch vụ được quản lý và được lưu trữ trên kiến trúc và môi trường hoạt động tương tự.
 • Sử dụng thiết bị định tuyến được lập trình và được tích hợp hoàn toàn đầu tiên để cung cấp khả năng mở rộng, hiệu quả hoạt động, tốc độ phục vụ và độ linh hoạt của mạng cao hơn bất kỳ thiết bị xử lý định tuyến hiện có.

Các thiết bị định tuyến này còn sử dụng Phần mềm Cisco IOS XE (được giới thiệu với thiết bị định tuyến Cisco ASR 1000 Series làm hệ điều hành mô đun) Dựa trên Cisco IOS Software Release 12.2SR, phần mềm mới cung cấp khả năng đóng gói theo mô đun, tốc độ và phản ứng mạnh. Khả năng linh hoạt và hiệu suất cao của Cisco ASR 1000 Series Embedded Services Processor hỗ trợ an ninh mạng, tối ưu hoá lưu lượng, Cisco IOS Firewall và các tính năng nâng cao khác được triển khai trong Cisco IOS XE mà không cần thêm phần cứng. Đối với các xây dựng mạng, thiết bị định tuyến Cisco ASR 1000 Series hỗ trợ khả năng cung cấp linh hoạt, hiệu quả và tiết kiệm đối với các dịch vụ tiêu dùng và kinh doanh phức tạp.

Báo cáo kiểm tra đổi mới hiệu suất cao (Liên kết với Báo cáo Isocore)
Báo cáo của Isocore cho biết thiết bị định tuyến Cisco ASR 1000 Series cung cấp các dịch vụ biên hiệu suất cao có thể mở rộng dành cho doanh nghiệp và các xây dựng mạng.

Thiết bị định tuyến Cisco ASR 1000 Series hỗ trợ đồng thời nhiều dịch vụ được quản lý cho các xây dựng mạng bằng khả năng cung cấp "tức thì" trên nền tảng gọn nhẹ, hợp nhất các thiết bị và công cụ riêng.
Các dịch vụ được quản lý bởi thiết bị định tuyến Cisco ASR Series mang lại các lợi ích sau:

 • Cung cấp dịch vụ tức thì: Loại bỏ việc cung cấp dịch vụ dựa trên thiết bị hoặc biên, nhờ đó loại bỏ các cuộc gọi dịch vụ và giảm chi phí hoạt động.
 • Mức độ khả dụng tuyệt vời: Loại bỏ thời gian không hoạt động gắn liền với nâng cấp và thời gian không hoạt động có kế hoạch
 • Lập trình nâng cao: Cho phép các xây dựng mạng được quản lý lập trình nhận thức ứng dụng nhằm tối ưu hoá dịch vụ thuộc mọi nội dung từ hoặc tới thiết bị được triển khai trên từng dịch vụ, cho phép mạng nâng cao tính ưu tiên thoại trên IP (VoIP) hoặc dịch vụ video không thể duy trì độ trễ hoặc không ổn định.

Các dịch vụ được quản lý và Cisco ASR 1000 Series Panel Discussion (LIÊN KẾT tới Panel VOD) (Video – 19:39 phút)
Xem các chuyên gia kinh doanh và kỹ thuật của Cisco thảo luận cách thức thiết bị định tuyến Cisco ASR 1000 Series chuyển đổi các dịch vụ được quản lý có mức khả dụng cao.

Các dịch vụ được quản lý và Cisco ASR 1000 Series Routers (LIÊN KẾT TỚI VoD)(Video – 17:05 phút)
Các video 3 phần này thảo luận về thị trường dịch vụ được quản lý, giới thiệu Cisco ASR 1000 Series Routers và nêu ra một số dịch vụ được quản lý ban đầu.

Các trò chơi "Xanh" đến mức độ nào?

Thay đổi mối quan hệ giữa nhà cung cấp/khách hàng.

Khởi chạy Trình tính toán


Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ