Guest

IP Next-Generation Networks

Cisco IP NGN ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

ใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรม Cisco IP Next-Generation Network (IP NGN) ในการรวมเครือข่าย การบริการ และแอพพลิเคชันของคุณเข้าเป็นหนึ่งเดียว เพื่อรายรับที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ลดลง และการจัดแยกประเภทที่ดีกว่าเดิม

เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่อพ่วงของเครือข่าย

ระบบรวมแอพพลิเคชัน IP NGN

spotlight image

เพิ่มบริการด้านข้อมูล, เสียง, วิดีโอ, การรักษาความปลอดภัย และบริการอื่นๆ ในระบบ เพื่อสร้าง Customer Loyalty ต่อบริษัทมากขึ้น พร้อมรายรับและผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยการเสริมประสิทธิภาพจากเทคโนโลยีและความรู้ความชำนาญของ Scientific-Atlanta ทำให้ Cisco สามารถเสนอโซลูชันระบบมาตรฐานชนิดเปิดที่สามารถรองรับระบบของคู่ค้าที่นำมาเสริมรวมทั้งอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้ปลายทางของบริษัทอื่นๆ ได้

ระบบรวมการบริการ IP NGN

spotlight image

ปัจจุบัน แรงกดดันจากการแข่งขันทางการค้าและจากลูกค้าทำให้คุณต้องมีบริการด้านเสียง วิดีโอ และข้อมูลในแบบบูรณาการและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สมาชิกของคุณทั้งในส่วนที่เป็นที่พักอาศัยและบริษัทสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการใช้งานเฉพาะของตนได้ ด้วยเครือข่าย IP NGN เพียงระบบเดียว คุณจะสามารถให้บริการได้ทุกประเภทและอุปกรณ์ทุกชนิด

Cisco Service Exchange Framework (SEF) มีเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้งานได้รวมทั้งความชาญฉลาดที่สามารถรองรับแอพพลิเคชันต่างๆ ทั้งชนิด IP Multimedia Subsystem (IMS) และ Non-IMS ได้ Cisco SEF ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งบริการให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้ ในขณะเดียวกัน ยังสามารถควบคุมการใช้งานของลูกค้าในด้านบริการ IP ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านแอพพลิเคชันอีกด้วย

ระบบรวมเครือข่าย IP NGN

spotlight image

การรวมเครือข่ายบริการเฉพาะที่แตกต่างกัน เข้าเป็นโครงสร้าง IP/MPLS เพียงหนึ่งเดียวที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากกกว่าเดิม ด้วยการใช้ Cisco IP NGN คุณจะสามารถให้บริการที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังสามารถรองรับการบริการประเภทที่พักอาศัยและประเภทบริษัทที่ต้องการใช้แบนด์วิธมากในอนาคตได้อีกด้วย

NTT และ Cisco ร่วมกันให้บริการแบบใหม่

NTT Group แห่งประเทศญี่ปุ่นใช้ Cisco ASR 1000 Series Router รุ่นใหม่เพื่อให้บริการขั้นสูง (3:44 นาที)

เรียกโปรแกรม Flash Player


NTT และ Cisco ร่วมกันให้บริการแบบใหม่

NTT Group แห่งประเทศญี่ปุ่นใช้ Cisco ASR 1000 Series Router รุ่นใหม่เพื่อให้บริการขั้นสูง (3:44 นาที)

การเดินทางเข้าสู่ยุค Zettabyte

สร้างการเดินทางสู่อนาคตแบบแพ็คเกจในโครงสร้าง IP NGN ด้วย Cisco IP ผ่าน DWDM

เรียนรู้เพิ่มเติม

Cisco ASR 1000 Series Routers

ผู้ให้บริการสามารถเพิ่มประสืทธิภาพ, ความสามารถในการบริการ, ความไว้วางใจได้ และประสิทธิภาพ ระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมในรูปแบบระบบที่กะทัดรัด

สัมมนา เวบคาสต์ และกิจกรรม

เข้าร่วมในการสัมมนา เว็บคาสต์ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อปฏิสัมพันธ์กับ Cisco Systems


ค้นหากิจกรรม
โปรแกรมและชุมชน

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท