Guest

ผู้ให้บริการ

ผู้บริโภคและธุรกิจต่างๆ ล้วนพึ่งพาบริการอินเทอร์เน็ต คลาวด์ ระบบเคลื่อนที่ วิดีโอ และเสียงจากคุณ สำรวจผลิตภัณฑ์และโซลูชันของเราและเริ่มการเปลี่ยนแปลงของคุณวันนี้

Row of servers

ไม่มีเวลาใดเหมาะไปกว่านี้อีกแล้วสำหรับผู้ให้บริการที่จะทำการเปลี่ยนแปลง

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไป และแทบทุกอย่างกำลังเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอล ผู้ให้บริการสามารถชี้นำทางได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณ

เราสามารถช่วยคุณได้

AU40015-245x134

ทำงานได้เร็วขึ้น

ส่งมอบบริการใหม่ได้เร็วขึ้น ก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่ นำโซลูชันแบบเปิดที่ตั้งโปรแกรมได้และแยกเป็นส่วนๆ ได้มาใช้อย่างรวดเร็ว

3C4A4765-245x134

เพิ่มรายรับ

เพิ่มโอกาสรับส่วนแบ่งจากธุรกิจดิจิตอล Internet-of-Things (IoT) มูลค่า 2 ล้านล้านเหรียญ

AT00660-245x134

ลดค่าใช้จ่าย

ลด TCO ด้วยระบบการทำงานแบบเสมือนจริงของเครือข่าย ระบบเครือข่ายที่ควบคุมโดยโปรแกรม การทำงานแบบอัตโนมัติ การบริหารจัดการ และอื่นๆ

AS89499-245x134

บรรเทาความเสี่ยง

รักษาธุรกิจคุณให้ปลอดภัยด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชันไฟร์วอลล์ การป้องกันมัลแวร์ และอื่นๆ

ระบบเครือข่ายที่ชาญฉลาด

แหล่งความรู้ความเชี่ยวชาญและความคิดเห็นเกี่ยวกับทุกอย่างที่ส่งผลต่อผู้ให้บริการในปัจจุับันและอนาคต

เชื่อมต่อเลย
AR85019-sp-720x480

แนวโน้มการพยากรณ์

icon-visual-networking-index-vni-complete-forecast-156x117

ดูการคาดการณ์ปริมาณการเติบโตของการใช้งานไอพีแบบไม่เปลี่ยนแปลงและแบบเคลื่อนที่และแนวโน้มของบรอดแบนด์ (2015 – 2020).

icon-vni-mobile-forecast-156x117

ศึกษาการคาดการณ์ปริมาณการแบ่งเบาภาระการใช้งานในเครือข่าย (offload) ผ่าน Wi-Fi และระบบเซลลูลาร์และแนวโน้มของระบบเคลื่อนที่ (2015 – 2020)

icon-monetization-and-optimization-index-moi-156x117

บริการใหม่ที่ช่วยสร้างรายได้อย่างแท้จริง เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเงินได้จริง

icon-global-cloud-index-gci-156x117

ดูการคาดการณ์ปริมาณการเติบโตของการใช้ศูนย์ข้อมูลและระบบคลาวด์และแนวโน้มของเวอร์ชวลไลเซชัน (2014 – 2019).

ข่าวสารและกิจกรรม

reach_more_people

เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น

ส่งมอบเนื้อหาได้เร็วขึ้น ในรูปแบบที่หลากหลายกว่า ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่ปรับให้เหมาะกับสื่อ

ดูวิธีการ
elevate_your_expertise

ยกระดับความรู้ความชำนาญ

ติดตามชม Webcast ที่แพร่ภาพแบบสดๆ หรือตามคำสั่งซึ่งปรับมาให้เหมาะกับตลาดของคุณ

ดูตารางออกอากาศ
lift-shift-245x134

เครือข่ายแบบเสมือนจริง

รูปแบบการยกเครื่องและปรับเปลี่ยนนั้นจำเป็นแต่ไม่เพียงพอ

อ่านเพิ่มเติมในบล็อกจาก Dave Ward

รูปลักษณ์นั้นสำคัญ แต่ที่สำคัญยิ่งกว่า…