Guest

5-Jun-2013 - News

ซิสโก้เกาะกระแสเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสธุรกิจบุกต่างจังหวัด

Prachachart Turakij

เอ็มดีใหม่ "ซิสโก้" เผยกลยุทธ์สร้างการเติบโต เดินตามนโยบายภาครัฐจับโครงการสมาร์ทไทยแลนด์ และหาโอกาสธุรกิจช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี "3G-4G และดิจิทัลทีวี" พร้อมทั้งเพิ่มน้ำหนักทำตลาดขยายฐานลูกค้าต่างจังหวัด ยกสถานะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคุมตลาดอินโดจีน

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย และอินโดจีน เปิดเผยว่า บริษัทจะให้ความสำคัญ 4 ด้าน ด้านแรกคือ โครงการต่าง ๆ จากโปรเจ็กต์สมาร์ทไทยแลนด์ โดยจะเข้าไปเสนอไอเดียให้ภาครัฐและเอกชน ถัดมาเป็นการเข้าไปเจาะกลุ่มลูกค้าเชิงลึก เนื่องจากแต่ละภาคธุรกิจมีความต้องการไอทีเน็ตเวิร์กแตกต่างกัน ทั้งกลุ่มลูกค้าภาคพลังงาน, การเงิน, การศึกษา, สาธารณสุข และโทรคมนาคม ซึ่งบริษัทต้องเตรียมบุคลากรในการให้คำปรึกษาเพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน บริษัทยังจะเข้าไปแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี 3G, 4G และดิจิทัลทีวี รวมถึงการผลักดันให้ซิสโก้ ในประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางไอทีดูแลสาขาในพม่า ลาว และกัมพูชาควบคู่ไปด้วย

สำหรับธุรกิจดิจิทัลทีวี ซิสโก้ ให้ความสนใจทั้งในส่วนของการทำโครงข่ายและโซลูชั่นสำหรับให้ผู้ประกอบการดิจิทัลทีวีในประเทศไทยใช้ควบคุมจัดการวิธีเผยแพร่สัญญาณ และการนำสินค้าประเภทเซตท็อปบ็อกซ์มาจำหน่ายให้ผู้บริโภค เนื่องจากมีสายผลิตภัณฑ์เซตท็อปบ็อกซ์ที่มีระดับราคาในระดับที่แข่งขันได้ ทั้งตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคยังมีมูลค่ามากกว่าตลาดองค์กร

"การจะเดินกลยุทธ์ได้เราจำเป็นต้องทำ 3 เรื่อง เรื่องแรก คือหาพาร์ตเนอร์เพิ่มเติมและขยายช่องทางจำหน่าย เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชั่นให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ครบถ้วนมากขึ้น เรื่องที่สองคือลงทุนด้านบุคลากร เตรียมความพร้อมทีมงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ สุดท้าย คือขยายโครงการซีเอสอาร์ ทั้งเรื่องการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาและปลูกฝังความรู้ให้องค์กรบริหารส่วนภูมิภาคเพื่อให้นำไอทีไปปรับใช้"

นายวัตสันเสริมว่า ซิสโก้ ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านการตัดสินใจลงทุน การจัดการทรัพยากรบุคคล และการทำโครงการตัวอย่างของตลาดใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย, พม่า, ลาว และกัมพูชา นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับตลาดต่างจังหวัดมากขึ้น เนื่องจากมีโซลูชั่นหลากหลายประเภท ทั้งด้านเน็ตเวิร์ก, ซีเคียวริตี้, ไอพีโฟน และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทั้งลูกค้าที่เป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนระดับกลางถึงพรีเมี่ยมยังสามารถขยายตัวได้ โดยจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากลูกค้าต่างจังหวัดให้ได้ 20-25% ภายในเวลา 3-5 ปี จากปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากกรุงเทพฯมีถึง 85-90%

"ตลาดในประเทศไทยของซิสโก้เติบโตเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นรองสิงคโปร์ และปีนี้น่าจะโตในในอัตราเลขสองหลัก ปัจจัยหลักมาจากโปรเจ็กต์สมาร์ทไทยแลนด์ และการเกิดเทคโนโลยี 3G และ 4G ลูกค้ากลุ่มภาครัฐมีแนวโน้มที่ดีจากการลงทุนโครงการสมาร์ทเน็ตเวิร์ก ส่วนลูกค้าในภาคเอกชนมาจากธุรกิจโทรคมนาคมเป็นหลัก เนื่องจากต้องปรับองค์กรและเครือข่ายรองรับการใช้งานสมาร์ทดีไวซ์ที่เพิ่มขึ้น"

สำหรับนายวัตสันเพิ่งเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน เมื่อ 1 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งตำแหน่งก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของเอชพี ส่วน ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการเดิมย้ายไปเป็นผู้อำนวยการธุรกิจองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท