มีบัญชีแล้วใช่ไหม

  •   เนื้อหาเฉพาะตัว
  •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

เทคโนโลยีเป็นดุจสะพานเชื่อมต่อที่ช่วยให้โครงการน้ำที่ยั่งยืนดำเนินไปอย่างราบรื่น

ปลดล็อกพลังแห่งข้อมูลเพื่อการพัฒนา

ปรับปรุงการให้บริการด้วยข้อมูล

โครงการพัฒนาอาจมีความซับซ้อนมาก การมีความรู้และทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการจัดการน้ำ สุขอนามัย และเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนนั้นอาจเป็นเรื่องท้าทาย

ข้อมูลที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกัน และภาระรับผิดชอบ Akvo ให้บริการแพลตฟอร์มข้อมูล ซึ่งช่วยให้บริษัทคู่ค้าปรับปรุงวิธีดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน

แพลตฟอร์มข้อมูลแบบโอเพนซอร์สของ Akvo ช่วยให้องค์กรต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐได้รับและเข้าใจข้อมูลที่ตนสามารถนำไปปฏิบัติได้ แพลตฟอร์มนี้รองรับด้วยบริการต่างๆ ที่สร้างความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นเพื่อบรรลุความสำเร็จจากข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ

เราเป็นหน่วยงานรัฐระดับชาติ ซึ่งกำกับดูแลเขต 216 เขต Akvo Flow ช่วยให้เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่แต่ละแห่งไปยังฐานข้อมูลได้ทันที เพื่อทำการวิเคราะห์ เราจะใช้แพลตฟอร์มนี้ต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่าการบริการของเราดียิ่งขึ้น

Clement Bugase ประธานบริหาร CWSA Ghana

ข้อมูลกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ

ผู้คนทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย ข้อมูลที่มีคุณภาพสูง ทันเหตุการณ์ และถูกต้องแม่นยำนั้นจำเป็นสำหรับภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการกำหนดนโยบายต่างๆ และมุ่งเป้าดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งแต่ปี 2013 Cisco ได้สนับสนุนการพัฒนา Akvo Flow ซึ่งเป็นแอปรวบรวมข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน และ Akvo Lumen เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และแสดงภาพข้อมูล เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ชุมชนการพัฒนาใช้ข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน แพลตฟอร์มข้อมูลของ Akvo มีการใช้งานโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายร้อยแห่งและรัฐบาลหลายประเทศในทวีปแอฟริกา เพื่อกำกับดูแลการบริการน้ำ ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากแพลตฟอร์มนี้เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโซลูชันน้ำดื่มที่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับประชากรประมาณ 30.5 ล้านคน

 

องค์กรกว่า 250 แห่ง

รัฐบาล 20 ประเทศและองค์กรมากกว่า 250 แห่งในกว่า 70 ประเทศได้ร่วมมือกับ Akvo เพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินโครงการพัฒนาและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล

ที่ใดมีข้อมูล ที่นั่นมีน้ำสะอาด

น้ำสะอาดในค่ายผู้ลี้ภัย Palorinya

องค์กร Médecins Sans Frontières (MSF) ดำเนินการจัดหาน้ำสะอาดให้แก่ค่ายผู้ลี้ภัย Palorinya ในประเทศยูกันดา โดยนำน้ำมาจากแม่น้ำไนล์ แล้วปรับสภาพและแจกจ่ายไปทั่วทั้งค่าย MSF ใช้แพลตฟอร์มข้อมูลของ Akvo ตรวจวัดคุณภาพน้ำตั้งแต่ขั้นตอนการแจกจ่ายไปจนถึงจุดบริโภค ซึ่งช่วยให้ทำการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและได้น้ำดื่มที่สะอาด

แผนที่น้ำของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก

รัฐบาลประเทศต่างๆ ในแอฟริกาตะวันตกได้ทำงานร่วมกับ Akvo โดยใช้สมาร์ทโฟนในการจัดทำแผนที่ตำแหน่งที่ตั้งของน้ำและสร้างพอร์ทัลข้อมูลแบบเปิด ซึ่งมีการแบ่งปันข้อมูลนี้ต่อสาธารณชน พอร์ทัลเหล่านี้นำเสนอแผนที่เชิงโต้ตอบและคุณสมบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนและช่วยให้ภาครัฐสามารถทำการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นและระดับชาติโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วน

หนทางสู่น้ำสะอาด

แนวทางการพัฒนาที่อาศัยความร่วมมือกันอย่างเป็นเอกลักษณ์ของ Akvo กำลังช่วยให้องค์กรทั่วโลกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น