Máte už účet?

  •   Prispôsobený obsah
  •   Vaše produkty a podpora

Potrebujete účet?

Vytvoriť účet

Vyhľadať partnera

Naši partneri s vami spolupracujú, aby integrovali, tvorili, poskytovali, predávali a konzultovali riešenia, softvér a služby, ktoré potrebujete.

Vyhľadávač partnerov Pracujte s našimi partnermi

Staňte sa naším partnerom

Predajcovia poskytujúci pridanú hodnotu

Predávajte a podporujte výrobky, služby a riešenia pre vašich zákazníkov.

Poskytovatelia

Tvorte a poskytujte spravované a cloudové služby.

Nezávislí dodávatelia softvéru (ISV) a nezávislí dodávatelia hardvéru (IHV)

Vyvíjajte, testujte, ponúkajte, predávajte a spájajte sa s ostatnými partnermi.

Integrátori

Navrhnite naše výrobky a riešenia v rámci svojich vlastných riešení.

Poradcovia v oblasti životného cyklu

Pomáhajte zákazníkom prijímať, rozširovať a obnovovať hodnotu riešení.