Guest

Hosting

Usługi hostingu stwarzają niezwykłe możliwości dla operatorów. W Europie Zachodniej prognozowany jest wzrost obrotów na tym rynku o 57% rocznie, do wartości 5,1 mld USD w roku 2004 (IDC 2000). Usługi te są także ważną podstawą innych wartościowych usług, takich jak hosting aplikacji. Wybiegającym w przyszłość operatorom działającym na tym atrakcyjnym rynku firma Cisco już teraz oferuje kompletne rozwiązania do świadczenia kompleksowych usług hostingu. Otwarte architektury firmy Cisco oraz jej pionierskie doświadczenia w technologii IP spełniają wszystkie wymagania "nowego" hostingu serwisów internetowych i aplikacji oraz handlu elektronicznego. Rozwiązania firmy Cisco pomogą w budowie inteligentnych, rozpoznających przesyłane informacje sieci, które zaoferują szybkie i bezpieczne połączenia oraz treści informacyjne i aplikacje wymagane przez klientów.

Wykorzystując wiedzę i programy partnerskie firmy Cisco, można szybko awansować w hierarchii łańcucha tworzenia wartości - od świadczenia usług dostępu internetowego i transportu, do rozszerzonego udostępniania treści medialnych, usług handlu elektronicznego i hostingu aplikacji. Możliwe będzie podążanie za nowymi trendami, takimi jak zarządzanie procesami gospodarczymi, praca zespołowa i sieci ekstranetowe. Wykorzystując sieci VPN lub sieci wielousługowe oraz realizując strategiczne potrzeby klientów, będzie można wygenerować nowe strumienie przychodów.

Rozwiązanie technologiczne
Wybierz dowolną grupę technologii, a w docelowym dokumencie znajdziesz wszelkie informacje dotyczące aspektów gospodarczych, rynkowych i branżowych, które pomogą wzmocnić każdą z Twoich ofert technologicznych.

Pozwól nam pomóc