Guest

Dostęp dodzwaniany

Dostęp komutowany jest obsługiwany przez zdalne pule modemów lub adapterów ISDN podłączonych do Internetu i administrowanych przez operatorów na rzecz innych operatorów, którzy zamiast wchodzić w posiadanie tych systemów, preferują skorzystanie z usług zewnętrznych. Wielu operatorów ISP i dostawców treści medialnych decyduje się na skorzystanie z zewnętrznych usług dostępu komutowanego, co pozwala im skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Dzięki możliwości zaoferowania dostępu komutowanego także poza obszarem ich geograficznego zasięgu, mogą oni także powiększać grono swoich klientów. Opracowane przez Cisco rozwiązanie w zakresie zewnętrznych usług zbiorowego dostępu komutowanego oferuje możliwości "wirtualnego portu" dla dowolnej liczby serwerów dostępowych Cisco, a dzięki funkcji tworzenia pul zasobów umożliwia zagwarantowanie wolnych portów klientom dostępu komutowanego. Usługi zaawansowane są kluczowym czynnikiem umożliwiającym ekspansję rynkową z jednoczesnym obniżeniem kosztów i wyróżnieniem się spośród konkurencji.

Rozwiązanie technologiczne
Wybierz dowolną grupę technologii, a w docelowym dokumencie znajdziesz wszelkie informacje dotyczące aspektów gospodarczych, rynkowych i branżowych, które pomogą wzmocnić każdą z Twoich ofert technologicznych.

Pozwól nam pomóc