Guest

Inni licencjonowani operatorzy

Operatorzy świadczący usługi transmisji głosu i danych, usługi internetowe oraz inne, stają w obliczu coraz większych wyzwań związanych z integracją sieci i rosnącymi kosztami operacyjnymi. Wiedzą oni, jak ważne jest wspinanie się w hierarchii łańcucha tworzenia wartości i przechodzenie od świadczenia usług podstawowych do usług zaawansowanych. W każdej dziedzinie, od podstawowej transmisji głosu po strumieniowy przekaz wideo, będą oni zmuszeni do poszerzania swojej działalności w celu objęcia nią użytkowników korporacyjnych, indywidualnych i domowych. Z roku na rok coraz większe znaczenie będzie mieć ruch danych we wszystkich formach. Podstawowe pytania będą dotyczyć tego, jak przejść na nowe technologie przy jednoczesnym zwiększeniu udziałów w rynku oraz jak kontynuować ekspansję przy niższych kosztach. Niezależnie od drogi wybranej przez tych operatorów, technologią konwergencji dla sieci dostępowych i rdzeniowych, a także dla usług, aplikacji i treści medialnych będzie technologia IP. Na przykład wirtualne sieci prywatne (VPN) IP staną się głównym źródłem potencjału i narzędziem umożliwiającym przejęcie klientów instytucjonalnych od operatorów dominujących. W sieciach IP rozprzestrzenią się także usługi zaawansowane, takie jak centra przetwarzania danych i konfigurowanie usług poprzez sieć WWW. Dzięki pionierskim doświadczeniom w zakresie technologii IP firma Cisco może pomóc w poszerzeniu obecności i znajomości marki, maksymalnym zwiększeniu zwrotu z inwestycji, wygenerowaniu nowych strumieni przychodów oraz zminimalizowaniu nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę.

Poznaj technologie odpowiednie dla innych licencjonowanych operatorów:

Pozwól nam pomóc