Guest

Dostawcy usług internetowych

Każdy operator ISP ma świadomość niezwykle szybkiej ewolucji Internetu w okresie ostatnich pięciu lat. Obecnie wydaje się, że rynek zmienia się z dnia na dzień. Za tymi przemianami stoją liczne czynniki, w tym zaostrzająca się konkurencja, nowy model kosztów i zmiany regulacji prawnych. Jednak fundamentem świadczenia usług internetowych pozostaje technologia komunikacyjna o największych możliwościach rozbudowy i najlepszych wskaźnikach ekonomicznych - Internet Protocol (IP). Teraz, w celu utrzymania ciągłego wzrostu, konieczne jest tworzenie nowych usług, obniżanie kosztów infrastruktury i śledzenie rozwoju nowych technologii szerokopasmowych. Popyt już jest. Zapotrzebowanie na szybki dostęp do Internetu będzie rosło w sposób wykładniczy, w miarę tworzenia treści medialnych i aplikacji przeznaczonych dla coraz większej liczby użytkowników korzystających z dostępu szerokopasmowego. Rynki nowych usług, od strumieniowego przekazu audio i wideo, po systemy tworzenia kopii zapasowych danych z domowych komputerów; będą wciąż rosły. Bogate treści medialne, udostępnianie aplikacji, dostęp mobilny, zindywidualizowane portale i systemy ujednoliconego przesyłania wiadomości będą zmierzać w kierunku Internetu, zapewniając operatorom ISP nowe strumienie przychodów i chłonne rynki. Technologia IP stanowi osnowę, na której opiera się cały ten rozwój. Dzięki rozwiązaniom firmy Cisco można już teraz zacząć świadczyć dochodowe usługi sieciowe, udostępniać treści medialne i aplikacje. Kompleksowe, skalowalne i najlepsze w swojej klasie rozwiązania firmy Cisco pozwalają operatorom ISP udostępniać więcej informacji i rozrywki oraz zapewniać możliwości komunikacji, poprzez transmisję danych, głosu i wideo. Firma Cisco może pomóc w konstruowaniu obszerniejszych i bardziej konkurencyjnych ofert usług oraz we wprowadzaniu tych usług na rynek z szybkością gwarantującą sukces.

Poznaj technologie odpowiednie dla operatorów ISP:

Pozwól nam pomóc