Guest

Sieci miejskie

Sieci metropolitarne to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów rynku sieci komputerowych. Potrzeba szybkiej komunikacji pomiędzy lokalizacjami spowodowała, iż tradycyjne sieci rozległe są zastępowane sieciami pracującymi z przepustowościami typowymi dla sieci lokalnych. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w miastach, gdzie struktury sieciowe oparte o technologie takie jak FrameRelay, są zastępowane przez sieci wykorzystujące Ethernet. Taką migrację ma już za sobą wiele miast europejskich. Trend ten jest zauważalny również w Polsce.

Część miast już rozpoczęła migrację swoich struktur sieciowych do struktury kampusu, a niektóre z nich już korzystają z takich sieci. Zazwyczaj jednak budowa kampusu ogranicza się do zasobów JST, pomijając zasoby innych jednostek podległych samorządowi. Nowe spojrzenie na te jednostki - przez pryzmat lepszej komunikacji - pozwala zaobserwować, że połączenie wszystkich jednostek daje istotne oszczędności w funkcjonowaniu miasta. Wynikają one m.in. z możliwości wykorzystania jednej sieci podkładowej Metro Ethernet nie tylko dla transmisji danych pomiędzy JST, ale również do realizacji takich zadań jak monitoring miasta, centrum zarządzania kryzysowego, budowy sieci telemetrycznych zakładów komunalnych, budowa e-urzędu czy zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do Internetu.

W Polsce budowa sieci metropolitarnej miasta jest wbrew pozorom łatwiejsza niż w Europie Zachodniej. Jest to efekt synergii środków, możliwy do uzyskania w mieście. Spółki komunalne, takie jak przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne zazwyczaj dysponują gotową infrastrukturą z możliwością ułożenia w niej światłowodów. Z kolei miejskie przedsiębiorstwa tramwajowe posiadają trakcję, która może posłużyć do podwieszenia światłowodów. Wszystkie wymienione spółki w większości miast podlegają urzędom gminnym, co poprzez dostęp do wspomnianych zasobów ułatwia budowę sieci miejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem opisującym współpracę rządu holenderskiego z samorządami lokalnymi w budowaniu sieci szerokopasmowych. Założeniem dokumentu jest opisanie praktycznych działań prowadzących do powstania bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego. Opracowanie to opisuje wiele trudnych zagadnień związanych z dostępem szerokopasmowym, zawiera też analizę kilku ostatnich wymogów, jakie Unia Europejska stawia samorządom w zakresie budowy sieci szerokopasmowych.
PDF On the right track with broadband (PDF - 2,419KB)

Więcej informacji nt. budowy sieci miejskich znajdą Państwo tutaj:
PDF Sieć miejska. Budowa szerokopasmowej infostrady na potrzeby społecznosci lokalnej i instytucji publicznych jako element infrastruktury miejskiej. (PDF - 1,433KB)

Pozwól nam pomóc