Guest

ITeraz Europa

Celem programu ITeraz Europa jest przekazywanie wiedzy o:

  • dostępnych funduszach unijnych możliwych do wykorzystania na inwestycje w nowe technologie informatyczne (IT),
  • rozwiązaniach i technologiach IT, które przyczyniają się do usprawnienia funkcjonowania samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Program ITeraz Europa jest z założenia programem edukacyjnym, mającym budować wśród samorządów i firm z sektora MSP świadomość korzyści wynikających z wykorzystania technologii IT oraz szansy, jaką stwarza pomoc unijna w postaci funduszy i programów opisanych w Narodowym Planie Rozwoju, programie Phare i funduszach Norweskich.

Pozwól nam pomóc