Guest

Większa sprawność działania

Większa sprawność działania

Globalne firmy w coraz większym stopniu potrzebują niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej, która zagwarantuje stałą dostępność danych w każdym miejscu świata. Infrastruktura ta musi zapewnić dostęp do rozproszonych zasobów w przypadku regionalnej awarii lub niedostępności określonego obiektu.

Nowoczesna infrastruktura pozwala tworzyć wirtualne zasoby sieciowe i za ich pomocą replikować dane, gwarantując ich dostępność i niezawodność. W przypadku zastosowania do wszystkich zasobów IT wirtualizacja może zwiększyć dostępność i poprawić ciągłość działalności. Ponieważ awaria pojedynczego zasobu nie wpływa na ogólny poziom usług, można szybko udostępnić nowe zasoby w celu zneutralizowania negatywnych skutków.

Ponadto możliwość rozłożenia zapotrzebowania na energię na wiele obiektów zwiększa prawdopodobieństwo, że w poszczególnych lokalizacjach spadnie zużycie energii i koszty chłodzenia.

Artykuły


Rozwiązania pokrewne

Pozwól nam pomóc