Guest

Wirtualizacja

Do wyświetlenia tej treści wymagana jest najnowsza wersja oprogramowania Adobe Flash Player z włączoną obsługą JavaScript.

Pobierz program Flash Player

Dostępna zawartość

Wydłużanie cyklu eksploatacji infrastruktury
Usługi centrów danych przyspieszają rozwój przedsiębiorstwa i ułatwiają zwiększenie zwrotu z inwestycji przez zoptymalizowanie centrum danych.

Rozwiązania wirtualizacji

Centrum danych

Wirtualizacja centrum danych

Centrum zasobów dla firm

Odwiedź centrum zasobów dla firm, aby uzyskać dostęp różnych zasobów, między innymi klipów wideo i transmisji podcast.

Przejdź teraz

Rozwiązania wirtualizacji dla dyrektorów ds. informatyki

Obniżanie kosztów przy użyciu usług typu „cloud computing” (transmisja podcast w języku angielskim — 20.30 min)
Dyrektor ds. technologii w firmie Business Connexion omawia nowe usługi typu „cloud computing” oraz ich wpływ na modele biznesowe i ceny.

Analiza czynników biznesowych związanych z wirtualizacją
Przeprowadź szczegółową analizę dotyczącą wirtualizacji, koncentrując się na zwrocie z inwestycji, zarządzaniu i infrastrukturze informatycznej.

Rozwiązania wirtualizacji dla architektów przedsiębiorstw

Tworzenie wydajnej infrastruktury sieciowej
Rozwiązania wirtualizacji sieci umożliwiające uproszczenie zarządzania infrastrukturą informatyczną i obniżenie kosztów.

Pozwól nam pomóc