Guest

Sieci SNA/IP do Centrów Przetwarzania Danych

Nowe technologie stwarzają olbrzymie możliwości gospodarcze, które mają krytyczne znaczenie dla sukcesu firm. Ale co zwcześniej zakupionymi aplikacjami isprzętem? Czy trzeba je wyrzucić izacząć od podstaw? Nie! Cisco pozwala wykorzystać wcześniejsze inwestycje ijednocześnie wdrażać nowe technologie, co maksymalizuje zwroty oraz zapewnia większe bezpieczeństwo iwiększą niezawodność rozwiązań. Skorzystanie zoferty Cisco daje przedsiębiorstwu możliwości podejmowania decyzji stosownie do wymagań firmy, anie ograniczeń technicznych.

Określenie "centrum przetwarzania danych" nie odnosi się już wyłącznie do systemów typu mainframe. Centrum przetwarzania danych jest tam, gdzie są przechowywane najważniejsze dane - czy to będą serwery uniksowe, serwery NT czy komputery mainframe. Wszystkie są istotne dla firmy iwszystkie wymagają maksymalnej dostępności, skalowalności imaksymalnych możliwości zarządzania. Cisco Systems oferuje rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, które maksymalizują zwroty zinwestycji wsystemy mainframe iaplikacje oraz integrują je znowymi technologiami, aplikacjami iserwerami.

Poznaj korzyści, jakie te rozwiązania zapewniają wróżnych obszarach działalności firmy:

Centrum przetwarzania danych

Rozwiązania SNA/IP dla centrów przetwarzania danych maksymalizują zwroty zinwestycji wsystemy typu mainframe iaplikacje oraz integrują je znowymi technologiami, aplikacjami iserwerami. Strukturalna ścieżka migracji umożliwia integrację sieci warchitekturze SNA znowymi technologiami. Można wiele skorzystać na przejściu do sieci IP, wykorzystując przy tym sieci SNA iudostępniając użytkownikom szybki szkielet sieci obejmujący składniki rezerwowe.


Na początek!

Skontaktuj się z Cisco w celu uzyskania dalszych informacji.

Pozwól nam pomóc