Guest

Telefonia IP

Telefonia IP wykorzystuje sieć danych IP do komunikacji głosowej na potrzeby przedsiębiorstwa. Oznacza to, że centrala i osobna sieć telefoniczna nie są już potrzebne. Jednak telefonia IP umożliwia organizacjom przeprowadzenie migracji ze swojej sieci telefonicznej do sieci IP bez przeszkadzania użytkownikom. Telefonia IP to podstawowy komponent opracowanej przez Cisco architektury AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data). Ta konwergencja usług transmisji głosu i danych w jedną sieć daje takie korzyści, jak niższe nakłady kapitałowe, uproszczone procedury obsługi lub konfiguracji i lepszej integracji zdalnych lokalizacji i biur oddziałów z siecią firmową.

Jedną z głównych zalet konwergencji są aplikacje, jakie stają się dostępne dla użytkowników. Na przykład usługi katalogowe lub internetowe bezpośrednio w telefonie, zunifikowane systemy przesyłania wiadomości, w których telefon będzie umożliwiał dostęp do poczty elektronicznej, a poczta elektroniczna umożliwi sprawdzanie poczty głosowej; implementacja centrum obsługi, w którym klienci mogą kontaktować się z organizacją poprzez serwis internetowy, telefon, pocztę elektroniczną, faks, formularze ze stron WWW, itp. Klienci zyskują możliwości wyboru metody komunikacji o najwyższym poziomie obsługi, centra obsługi zaś zapewniają niższe koszty, lepszą wydajność agentów i większą lojalność klientów.

Poznaj korzyści, jakie te rozwiązania zapewniają w różnych obszarach działalności firmy:

Korzyści:
Kadry, szkolenia, e-nauczanie Sprzedaż i marketing Recepcja
Pracownicy często zmieniają biura lub lokalizacje wewnątrz budynku. Telefonia IP pozwala "nosić" im ze sobą numer wewnętrzny, bez potrzeby ręcznej aktualizacji bazy danych przy każdych przenosinach. Zunifikowane systemy przesyłania wiadomości dają pracownikom dostęp do poczty elektronicznej nawet wtedy, gdy są oni na przykład w delegacji. Wiadomości poczty elektronicznej mogą być także odczytywane poprzez telefon przy użyciu technologii "tekst-na-mowę", dzięki czemu mobilni pracownicy mają dostęp do wiadomości e-mail poprzez telefony komórkowe. Pracownicy nieustannie wydzwaniając do recepcji z pytaniami o numery wewnętrzne. Telefonia IP pozwala na wprowadzenie w telefonach usług katalogowych, dzięki którym będą oni mogli samodzielnie znaleźć poszukiwane numery. Internetowa pomoc umożliwia zainstalowanie recepcji w dowolnym miejscu w firmie, bez konieczności stosowania specjalnego pulpitu recepcyjnego. Oznacza to również, że w czasie nieobecności pracownika recepcji, będzie go mógł zastąpić pracownik z innego biura.

Na początek!

Skontaktuj się z Cisco w celu uzyskania dalszych informacji.

Pozwól nam pomóc