Guest

Rozwiązania techniczne

Cisco AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data) pozwala nazbudowanie inteligengnej infrastruktury sieciowej do nowoczesnych internetowych rozwiązań dla biznesu. Cisco AVVID jest architekturą, która umożliwi ewolucję internetowego biznesu dziś, jutro i pojutrze. To otwarta architektura, która umożliwia firmom uczestniczenie w otwartej gospodarce. W miarę jak firmy rosną, zapewnia im coraz większą możliwość wyboru i elastyczność pozwalając na sprostanie wyzwaniom nowego tysiąclecia.

AVVID jest dobrze zaprojektowanym, niezawodnym, skalowalnym i bezpiecznym fundamentem. Kliknij na wybranych rozwiązaniach, aby przekonać się, jak pomoże ona uczynić działanie firmy bardziej skutecznym.

  • Telefonia IP - Technologia umożliwiająca efektywną komunikację głosową
  • IP Contact Centre - Usprawniony system obsługi klienta bazujący na IP
  • VPN i bezpieczeństwo - Zabezpiecza prywatne połączenia sieciowe realizowane - takie, jak Intranet/Ekstranet - za pośrednictwem sieci operatorskich poprzez zastosowanie szerokiego spektrum rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa sieciowego
  • Content Delivery Networks - Sieci z inteligentnym dostarczaniem treści umożliwiają zapewnienie pasma do wysokiej jakości transmisji audio i video
  • Sieci optyczne- umożliwiają przyspieszenie dostarczania danych poprzez sieci optyczne o wysokiej wydajności
  • Mobilność dla przedsiębiorstw - Umożliwia łatwy i bezpieczny, bezprzewodowy dostęp do sieci
  • Storage Area Networking - Szybka konwergencja technologii sieciowych i pamięci masowych

Na początek!

Skontaktuj się z Cisco w celu uzyskania dalszych informacji.

Pozwól nam pomóc