Guest

Web 2.0, współpraca i Ty

Web 2.0, współpraca i Ty

Korzyści biznesowe wynikające ze współpracy brzmią przekonująco: wzrost wydajności, innowacje, rejestrowanie i rozpowszechnianie wiedzy na bieżąco, ulepszenia przepływu pracy i procesów biznesowych oraz redukcja kosztów. Gdy firma zaczyna działać niemal na całym świecie, powinna wdrożyć technologie Web 2.0, które umożliwiają rozproszonym pracownikom łączność i współdziałanie w taki sam sposób, jakby przebywali w jednym miejscu.

Aby odnieść maksymalne korzyści ze współpracy, należy określić i wdrożyć właściwą infrastrukturę, a także dobrze rozumieć kulturę organizacyjną i procesy własnej firmy.

Umożliwienie pracownikom komunikacji w każdym miejscu i czasie nie musi być skomplikowane ani niebezpieczne, ale na pewno wymaga solidnego fundamentu w postaci architektury.

Artykuły

Rozwiązania pokrewne

Usługi i rozwiązania Cisco do przekształcania działalności

Pozwól nam pomóc