Guest

Planowanie pod kątem globalizacji

Planowanie pod kątem globalizacji

Globalna gospodarka zmienia sposób działania firm. Natomiast świat opleciony sieciami stwarza okazje, które wcześniej trudno było sobie wyobrazić. Z punktu widzenia architektów IT i przedsiębiorstwa coraz częściej oznacza to, że zanika konieczność szukania kompromisów między decentralizacją i innowacyjnością czy centralizacją i efektywnością działania. Obecnie biura i partnerzy znajdujący się na różnych kontynentach mogą wspólnie i bardziej owocnie uczestniczyć w działalności firmy:

  • Współpraca na globalną skalę wymaga zaawansowanej sieci — wspólnej infrastruktury, która pod względem bezpieczeństwa, niezawodności i dostępności odpowiada potrzebom działającej non-stop firmy.
  • Obecnie firmy mogą stworzyć środowisko współpracy, w którym różne biura i osoby będą działać jako jeden zespół, zachowując przy tym swoją autonomię.
  • Wdrażając koncepcję zwaną smartsourcingiem, można dobierać potrzebne zasoby z sieci międzynarodowych jednostek — biur wewnętrznych lub zasobów zewnętrznych — odpowiednio do potrzeb konkretnych klientów.

Budując globalną infrastrukturę sieciową, można zapewnić współpracę w czasie rzeczywistym i wdrażanie innowacji niezależnie od tego, w którym miejscu firmy się pojawią. Gdy innowacje stymulowane przez współpracę staną się elementem fundamentu sieci, wzrosną również możliwości rozwoju i poprawy efektywności.

Rozwiązania pokrewne

Usługi i rozwiązania Cisco do przekształcania działalności

Pozwól nam pomóc