Guest

Dyrektor ds. informatyki

Do wyświetlenia tej treści wymagana jest najnowsza wersja oprogramowania Adobe Flash Player z włączoną obsługą JavaScript.

Pobierz program Flash Player

Łączność

Dowiedz się, jak inni dyrektorzy ds. informatyki zapewniają wartość biznesową

Zmniejszanie kosztów operacyjnych

Większe oszczędności:

 • Technologie wirtualne dają pracownikom swobodę wykonywania pracy zdalnie, zmniejszając koszty związane z wynajmem nieruchomości i energią.
 • Rozwiązanie TelePresence zmniejsza wydatki związane z podróżowaniem, jednocześnie usprawniając współpracę.
 • Skonsolidowana infrastruktura zmniejsza wydatki związane z konserwacją.
 • Usługi zarządzane umożliwiają firmowemu personelowi skupianie się na kluczowych obowiązkach.

> Dowiedz się więcej

Elastyczność, szybkość i skalowalność

Szybsze dostosowywanie się:

 • Twórz zasoby jako usługi udostępniane, aby móc szybko wprowadzać nowe funkcje.
 • Zapewniaj pracownikom, partnerom, klientom i dostawcom możliwość natychmiastowego komunikowania się.
 • Łącz technologie, aby uzyskiwać oszczędności operacyjne i zmniejszać wymagania związane z zarządzaniem.

> Dowiedz się więcej

Wiodące rozwiązania

Lider godny naśladowania:

 • Poznaj problemy biznesowe i dowiedz się, jak technologie mogą je rozwiązać.
 • Zmniejszaj koszty operacyjne, mądrze wydając pieniądze.
 • Zachęcaj wszystkich — począwszy od członków zarządu, a skończywszy na użytkownikach — do korzystania z nowych technologii.
 • Wdrażaj technologie w rozważny sposób, aby chronić środowisko.
 • Zapewniaj kadrze kierowniczej większy wgląd w funkcjonowanie firmy.

> Dowiedz się więcej


Dostępna zawartość

Zmniejszanie kosztów informatycznych
w sektorze publicznym

Dowiedz się, jak ujednolicona komunikacja i wirtualizacja zapewniają oszczędności i umożliwiają dyrektorom ds. informatyki z sektora publicznego wprowadzanie nowych usług dla obywateli. (Transmisja podcast w języku angielskim — 13.15 min)

Pozwól nam pomóc