Guest

Wyzwalanie potencjału pracowników

Wyzwalanie potencjału pracowników

Obecna sytuacja gospodarcza rodzi niepewność wśród pracowników. To najlepszy czas na zdobycie ich zaufania przez partnerstwo i klarowną komunikację w celu zachowania najlepszego personelu. Warto rozważyć:

  • • wprowadzenie filozofii przywództwa i struktury podejmowania decyzji opartych na współpracy,
  • • wspieranie pracowników w bezpiecznym wykonywaniu obowiązków w dowolnym miejscu i czasie,
  • • propagowanie komunikacji i uczestnictwa pracowników w celu stymulowania innowacji,
  • • zwiększenie szybkości i efektywności procesów decyzyjnych dzięki wszechobecnej i zunifikowanej platformie komunikacji.

Wprowadzanie przemian kulturowych i inwestowanie w narzędzia poprawiające efektywność pracowników pozwolą uzyskać więcej czasu na zacieśnianie więzi z klientami.

Szkolenia online dla wszystkich

Szkolenia online dla wszystkich

Gdy firma Canon opracowała różne linie oprogramowania do swoich urządzeń, postanowiła przeszkolić online 8000 swoich amerykańskich dealerów. (Wideo — 1:53 min)

Do oglądania tego klipu wideo wymagana jest najnowsza wersja programu Adobe Flash Player z włączoną obsługą JavaScript.
Pobierz program Flash Player

Artykuły

Cisco WebEx Connect — korzyści dla pracowników

Podajemy pięć przykładów korzyści biznesowych uzyskiwanych dzięki wdrożeniu rozwiązania WebEx Connect.

Dyrektor IT szpitala omawia sposoby rozwiązywania problemów przy wprowadzaniu zmian

Przeczytaj o warsztatach i rozmowach, które dyrektor IT szpitala Hospital d'Igualada przeprowadził z lekarzami, aby pomóc im w zaakceptowaniu nieznanej wcześniej technologii.

Rozwiązania pokrewne

Cisco TelePresence

Rozwiązania
Usługi

Cisco Unified Communications

Rozwiązania
Usługi

Cisco Enterprise Teleworker

Rozwiązania

Pozwól nam pomóc