Guest

Globalne pozyskiwanie talentów

Globalne pozyskiwanie talentów

Globalizacja stanowi dla firmy ogromną szansę zarówno z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego, jak i możliwości pozyskiwania pracowników potrzebnych do zachowania konkurencyjności. Firmy dążące do zatrudniania najlepszych i najzdolniejszych pracowników muszą ich szukać we wciąż nowych miejscach. Dysponując globalną pulą pracowników, firma może skuteczniej znaleźć właściwe osoby na każde wolne stanowisko.

Globalizacja nie tylko przyspiesza rozwój dzięki umieszczeniu liczniejszego personelu bliżej klientów, ale daje również firmie możliwość współpracy z silnymi organizacjami lokalnymi i zwiększenia jej lokalnego wpływu:

  • Firmy działające w skali globalnej twierdzą, że zdolność przystosowania jest niezbędną cechą działalności.
  • Stosując sieć jako platformę i rozwijając solidne mechanizmy współpracy, firma zyskuje możliwość szybkiego reagowania w uzasadnionych przypadkach.
  • Wbudowując w sieć funkcje inteligentne, można również łatwiej spełniać lokalne wymogi regulacyjne.

Artykuły

Rozwiązania pokrewne

Usługi i rozwiązania Cisco do przekształcania działalności

Pozwól nam pomóc