Guest

Dostosowywanie systemów IT do działalności firmy dzięki odpowiedniej architekturze

Dostosowywanie systemów IT do działalności firmy dzięki odpowiedniej architekturze

Przewidujące firmy coraz częściej skłaniają się ku wizji, w której aspekty biznesowe harmonijnie współgrają ze strategią i architekturą IT. Wykorzystując fundament istniejącej sieci, organizacja może wdrożyć strategię architektury przedsiębiorstwa, która umożliwia szybkie wprowadzanie innowacji w modelach działalności i procesach biznesowych. Zamiast przeznaczać czas i pieniądze na integrowanie pojedynczych aplikacji, można połączyć znormalizowane składniki infrastruktury i aplikacji do użytku w różnych działach i pionach organizacyjnych.

Wprowadzając przemyślane metody kierowania zmianami i ich pobudzania, organizacja może zwiększyć swoją sprawność i efektywność nie przez optymalizację w ramach określonego modelu działalności, ale dzięki szybkiemu przystosowaniu do nowych sytuacji konkurencyjnych i dynamiczniejszemu tworzeniu wartości na wszystkich obszarach firmy.

Ponieważ dzięki wprowadzeniu standardów dział IT przeznacza mniej czasu na integrację i konserwację, jest w stanie szybciej dostarczać rozwiązania odpowiadające potrzebom biznesowym.

Oferowana przez firmę Cisco architektura sieci zorientowanej usługowo (SONA), otwarta platforma usług sieciowych, zapewnia działom IT strukturę i wskazówki, dzięki którym w planach rozwoju architektury mogą uwzględnić usługi sieciowe. Usługi sieciowe firmy Cisco, działające w ramach istniejącej architektury przedsiębiorstwa, należą do zasobów wielokrotnego użytku, które pozwalają obniżyć koszty operacyjne, zwiększyć wydajność i wypracować nowe źródła przychodów.

Artykuły

Wzrost wartości dzięki stosowaniu architektury przedsiębiorstwa
Wprowadzając perspektywę architektury przedsiębiorstwa, można łatwiej dopasować strategie techniczną i biznesową z myślą o realizacji założonych celów.

Rozwiązania pokrewne

Pozwól nam pomóc