Guest

Zwiększanie możliwości użytkowników dzięki technologiom Web 2.0

Zwiększanie możliwości użytkowników dzięki technologiom Web 2.0

Nadszedł czas, gdy centralną postacią staje się użytkownik. Dzisiejsze nowe pokolenie pracowników, które orientuje się w nowinkach technicznych i chętnie z nich korzysta, oczekuje współpracy i wymiany informacji za pośrednictwem aplikacji społecznościowych. Grupa ta ma również duże oczekiwania dotyczące elastycznych zasad pracy, telepracy i możliwości personalizacji.

Wykorzystując doświadczenie i oczekiwania tych użytkowników, można polepszyć współpracę i zapewnić sukces firmie. W tym celu potrzebne jest środowisko umożliwiające łączność i współpracę, czyli łączące w sobie technologie z dziedziny komunikacji, wideo biznesowego i Web 2.0. Po wprowadzeniu takiego środowiska:

  • Użytkownicy dzięki nowym możliwościom będą szybciej podejmować decyzje i tworzyć innowacje.
  • Wzrost szybkości działania pozwoli udoskonalać produkty i usługi, a także opracowywać nowe modele działalności i efektywniejsze procesy.

Artykuły

Rozwiązania pokrewne

Cisco TelePresence

Cisco Unified Communications

Pozwól nam pomóc