Guest

Na czym polega optymalizacja wykorzystania personelu?

W obecnych warunkach ostrej konkurencji firmy muszą wyposażać swoich pracowników w narzędzia i inne nowatorskie rozwiązania, aby mogli oni być skuteczni, produktywni i poinformowani. W celu poprawienia organizacji i zwiększenia możliwości pracowników, patrzący w przyszłość pracodawcy inwestują w internetowe systemy optymalizacji personelu. Optymalizacja personelu obejmuje wszechstronny zestaw aplikacji i praktyk, które ułatwiają pracownikom realizację rutynowych zadań administracyjnych, zarządzanie funkcjami i operacjami dotyczącymi kadr, udostępnianie informacji, usprawnianie komunikacji i nauczanie. To wszystko jest realizowane poprzez zintegrowaną i bezpieczną sieć globalną.

Cisco Internet Quotient (iQ - iloraz internetowy) stanowi narzędzie niezbędne kadrze kierowniczej do pomyślnego zarządzania firmą w dobie gospodarki internetowej. Informacje online, uzupełnione drukowanym co dwa miesiące biuletynem, opisują strategie internetowe - od obsługi klienta i optymalizacji zespołów pracowników po zarządzanie łańcuchem dostaw. Proponują zatem nowe metody usprawniania działalności oraz zwiększania efektywności i konkurencyjności firmy.

Aby pomóc kadrom kierowniczym w doprowadzaniu ich firm do sukcesów w dobie gospodarki internetowej, firma Cisco stworzyła ekosystem partnerów. Partnerzy ci oferują sprawdzone usługi, przyczyniające się do sukcesów klientów, oraz powtarzalne, skalowalne rozwiązania, które minimalizują koszty i ryzyko oraz skracają czas wprowadzania produktów na rynek. Ten zespołowy wysiłek ułatwia identyfikowanie i szybkie wdrażanie najlepszych w swojej klasie internetowych rozwiązań dla firm.

Pozwól nam pomóc