Guest

Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw?

Wizjonerskie firmy tworzą szeroko pojęte przedsiębiorstwa, aby jak najlepiej konkurować w nowej gospodarce internetowej. Tego typu przedsiębiorstwa łączą bogate możliwości Internetu z nowymi strukturami i procesami gospodarczymi, aby wyeliminować ograniczenia tradycyjnych firm i uwarunkowania geograficzne. Sieciowy łańcuch dostaw tworzy proste ścieżki komunikacji pomiędzy partnerami, dostawcami, producentami, sprzedawcami i klientami.

Na czym polega program Cisco iQ?

Cisco Internet Quotient (iQ - iloraz internetowy) stanowi narzędzie niezbędne kadrze kierowniczej do pomyślnego zarządzania firmą w dobie gospodarki internetowej. Informacje online, uzupełnione drukowanym co dwa miesiące biuletynem, opisują strategie internetowe - od obsługi klienta i optymalizacji zespołów pracowników po zarządzanie łańcuchem dostaw. Proponują zatem nowe metody usprawniania działalności oraz zwiększania efektywności i konkurencyjności firmy.

Aby pomóc kadrom kierowniczym w doprowadzaniu ich firm do sukcesów w dobie gospodarki internetowej, firma Cisco stworzyła ekosystem partnerów. Partnerzy ci oferują sprawdzone usługi, przyczynianiające się do sukcesów klientów, oraz powtarzalne, skalowalne rozwiązania, które minimalizują koszty i ryzyko oraz skracają czas wprowadzania produktów na rynek. Ten zespołowy wysiłek ułatwia identyfikowanie i szybkie wdrażanie najlepszych w swojej klasie internetowych rozwiązań dla firm.

Pozwól nam pomóc