Guest

Poprawa kontaktów z klientami dzięki rozwiązaniom wideo

Poprawa kontaktów z klientami dzięki rozwiązaniom wideo

Dostarczanie aktualnych informacji w odpowiednim miejscu i czasie może znacznie zwiększyć zadowolenie klientów. Jeszcze lepiej, gdy informacje te łączą w sobie tekst i grafikę, a tym samym lepiej przekazują treści. Obecnie sieci detaliczne i instytucje finansowe realizują działania marketingowe i promocyjne przy użyciu cyfrowych materiałów multimedialnych umieszczanych w punktach sprzedaży i na stronach internetowych.

Korzystając z przekazu wideo, można obniżyć koszty akcji marketingowych w porównaniu z tradycyjnymi materiałami graficznymi, które wymagają opracowania, przechowywania i aktualizacji. Ponadto koszt tworzenia cyfrowych materiałów wideo można zamortyzować, umożliwiając klientom dostęp na żądanie za pośrednictwem Internetu lub kiosków dostępnych w punktach sprzedaży.

Chcąc efektywniej docierać do klientów, pracowników i partnerów, warto wdrożyć rozwiązania wideo umożliwiające komunikację na żądanie realizowaną w czasie rzeczywistym oraz w różnych formatach i urządzeniach. Wdrażając zintegrowane rozwiązanie, można:

  • zmniejszyć ilość pasma zajmowaną przez treści wideo, aby ograniczyć ich wpływ na ruch sieciowy;
  • określić odpowiedni priorytet przekazu wideo i zabezpieczyć go z myślą o optymalnych parametrach oglądania;
  • sprawnie rozprowadzać wideo wśród rozproszonych użytkowników;
  • zarządzać zasobami wideo i chronić je w sieci.

Artykuły

Informacje na temat cyfrowych systemów multimedialnych

(Wideo — 4:05)
Sprawdź, jak za pomocą cyfrowych multimediów można poprawić i wzbogacić obsługę klientów oraz zwiększyć ich zadowolnie.

Rozwiązania pokrewne

Pozwól nam pomóc