Guest

Cisco Unified Access

Cisco Global Work Your Way - badanie mobilności

Work Your Way - infografika

Zobacz jak trend BYOD oraz mobilności są postrzegane przez działy IT, a jak przez użytkowników.

Work Your Way - infografika

Wyniki 2013

W firmie Cisco przebadaliśmy ponad 1300 specjalistów IT oraz użytkowników biznesowych, aby porównać perspektywę IT i podejście użytkowników do kwestii łączenia się z aplikacjami biznesowymi oraz sprawdzić jakie wyzwania przynosi trend BYOD (bring your own device - używaj własnych urządzeń). Pierwsze wyniki badania Cisco 2013 - Cisco Global Work Your Way - są przedstawione poniżej.

Czterdzieści sześć procent użytkowników uważa, że wydajność sieci ma wpływ na pracę przy użyciu urządzeń mobilnych. Z tym stwierdzeniem zgadza się tylko 39 procent pracowników działów IT. To pokazuje, że wydajność lub skala są niewystarczające do obsługi coraz większej ilości urządzeń mobilnych w sieci.

Pięćdziesiąt cztery procent użytkowników przyznaje się do korzystania z urządzeń do celów prywatnych przez więcej niż 75 procent czasu. Tylko 35 procent specjalistów IT podobnie oceniło tę kwestię. Wskazuje to na brak wglądu w sposób wykorzystania urządzeń przez użytkowników.

Ponadto 44 procent użytkowników używa urządzeń bezprzewodowych jako podstawowych, a 11 procent uzyskuje dostęp do aplikacji biznesowych tylko z lokalizacji firmowej. Te dane pokazują ważność planowania zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych funkcji sieciowych przy obsłudze rozwiązań BYOD.

Dodatkowe wyniki wykazały, że obecnie ponad 56 procent użytkowników korzysta z aplikacji do współpracy na urządzeniach mobilnych, a 63 procent użytkowników chciałoby korzystać ze swoich urządzeń przenośnych w jeszcze większym stopniu.

Rozwiązania BYOD w niespójnych sieciach

Utrzymywanie wielu niespójnych sieci o różnej charakterystyce sieciowej, polityce, funkcjach zabezpieczeń i działaniu utrudnia obsługę rozwiązań BYOD i spójne wdrażanie nowych aplikacji w całej organizacji.

Przejście na pojedynczą infrastrukturę sieciową, która umożliwia tworzenie innowacyjnych, połączonych rozwiązań, może sprostać tym wyzwaniom. Oparte o zasadę One Policy, One Management, One Network rozwiązanie Cisco Unified Access zapewnia zintegrowaną i uproszczoną inteligentną platformę sieciową, która przyspiesza wprowadzanie innowacji biznesowych i poprawia wydajność, aby efektywnie wspierać mobilność (np. BYOD) i współpracę.

Uzyskaj więcej informacji