Guest

Technologia CleanAir

Optymalizacja sieci WLAN

Dowiedz się, jak technologia Cisco CleanAir pozwala unikn?ć zakłóceń i przyspieszyć rozwi?zywanie problemów.

Optymalizacja sieci WLAN

Technologia CleanAir dla ujednoliconych sieci bezprzewodowych

Technologia CleanAir to obejmująca cały system funkcja sieci Cisco Unified Wireless Network, która zwiększa jakość łączności bezprzewodowej, oferując:

  • Wykrywanie zakłóceń radiowych niewidocznych w innych systemach.
  • Identyfikowanie źródła problemu i wskazywanie go na planie pomieszczeń.
  • Automatyczne dostosowywanie systemu w celu zoptymalizowania zasięgu sieci bezprzewodowej w obrębie źródła zakłóceń.

Zalety tej innowacyjnej technologii:

  • Sieci z funkcjami samodzielnej naprawy i samodzielnej optymalizacji
  • Szybsze rozwiązywanie problemów skutkujące skróceniem przestojów
  • Skuteczne wymuszanie zasad
  • Zabezpieczenia w warstwie pierwszej

Dostępne produkty

Cisco Aironet 3500 Series

Cisco Aironet 3500 Series

Zwiększ wydajność i niezawodność, korzystając z sieci 802.11n i technologii CleanAir dostępnych w punktach dostępu Aironet 3500 Series Access Point.

Cisco 5500 Series Wireless LAN Controller

Cisco 5500 Series Wireless LAN Controller

Korzystaj z zalet ujednoliconej infrastruktury łączności bezprzewodowej dzięki produktom Cisco Wireless LAN Controller i technologii CleanAir.

Cisco Mobility Services Engine

Cisco Mobility Services Engine

Urządzenie Mobility Services Engine (MSE) udostępnia między innymi funkcje informowania o lokalizacji oraz adaptacyjny system IPS dla łączności bezprzewodowej.

Dostępna zawartość

Sprawdź jakość łączności bezprzewodowej w swojej sieci
Skorzystaj z internetowego kwizu, aby zbadać jakość łączności bezprzewodowej w swojej sieci i uzyskać ocenę ryzyka występowania zakłóceń.

Technologia Cisco CleanAir — oficjalny dokument
Informacje o chronieniu sieci bezprzewodowej przed zakłóceniami radiowymi, optymalizowaniu wydajności sieci 802.11n i upraszczaniu działania sieci WLAN.

Technologia CleanAir — pokaz
Zobacz technologię CleanAir w działaniu.

Wpływ zakłóceń na sieci WLAN
Informacje o istotnym wpływie zakłóceń radiowych na wydajność sieci podane przez firmę Farpoint Group.

Ocenianie zakłóceń w sieci WLAN
Sprawdzone procedury oceniania zakłóceń radiowych podane przez firmę Farpoint Group.

Materiały dodatkowe