Guest

Dlaczego rozwiązania i uługi oparte na chmurze mają kluczowe znaczenie?

Rozwiązania i usługi oparte na chmurze zapewniają znaczne oszczędności. Umożliwiają organizacjom ograniczanie wydatków inwestycyjnych i kosztów operacyjnych, udostępnianie zasobów w chmurze, a także dynamiczne świadczenie usług na żądanie. Udostępniają elastyczne modele biznesowe pozwalające na szybsze i wydajniejsze uruchamianie skalowalnych usług, niezależnie od wielkości i lokalizacji geograficznej firmy. Ponadto stanowią odpowiedź na niektóre z najistotniejszych wyzwań biznesowych i technologicznych, którym muszą obecnie sprostać organizacje.

Jakie zagadnienia należy rozważyć?

Pierwszym zagadnieniem podczas wchodzenia do „środowiska wielu chmur” jest wybór odpowiedniego modelu chmury dla danej organizacji przy określonych możliwościach. Drugim zagadnieniem, szczególnie w przypadku aplikacji z zakresu współpracy i wideo, jest zapewnienie bezpiecznego i spójnego środowiska użytkownika w poszczególnych modelach świadczenia usług dla wszystkich metod korzystania z nich. Na koniec, aby zoptymalizować wydajność i elastyczność rozwiązania opartego na chmurze, organizacja potrzebuje dostępu do wielu różnych innowacyjnych dostawców, którzy mogą dostarczyć i wdrożyć rozwiązania zintegrowane z wybranym modelem chmury i obsługujące ten model.

Warunkiem efektywnego wdrażania rozwiązań opartych na chmurze jest dokładna ocena wybranych technologii. Dla każdej organizacji tworzącej usługi w chmurze lub planującej korzystanie z usług w chmurze (niezależnie od tego, czy będzie to chmura prywatna, publiczna, czy hybrydowa) firma Cisco dostarcza kluczowe elementy, niezbędne do obsługi jej strategii.

W jaki sposób rozwiązanie Cisco CloudVerse wspiera strategię organizacji dotyczącą chmury?

Rozwiązanie firmy Cisco to CloudVerse. Rozwiązanie Cisco CloudVerse zapewnia pełną i łatwą integrację trzech podstawowych filarów chmury, które gwarantują prostotę działania, zabezpieczenia kontekstowe, skalowalność, elastyczność oraz sprawdzone środowisko użytkownika dla każdego urządzenia w dowolnej lokalizacji.

Cisco CloudVerse

Oto te filary:

Aplikacje i usługi w chmurze

Nowe środowisko współpracy jest bardziej mobilne, społecznościowe, wizualne i wirtualne. Po odejściu w przeszłość ery dominacji komputerów osobistych rozwiązania muszą obsługiwać elastyczne modele świadczenia usług w chmurze oraz środowiska umożliwiające pracę za pomocą własnych urządzeń użytkowników w celu zapewniania większej swobody i produktywności. Niezależnie od tego, czy dana organizacja pracuje za pośrednictwem usług naszych partnerów, czy za pomocą rozwiązania Cisco Collaboration Cloud, może korzystać z wydajniejszych spotkań, wizualnych środowisk z wrażeniem kontaktu osobistego oraz bezpiecznego udostąpniania dokumentów z każdego miejsca, w dowolnym czasie i za pomocą każdego urządzenia.

Ujednolicone Centrum Danych

Tradycyjne architektury Centrów Danych były tworzone dla środowisk statycznych i fizycznych — nie dla środowisk zwirtualizowanych. Wskutek tego takie architektury mogą blokować korzyści w zakresie wydajności i elastyczności zapewniane przez wdrożenia rozwiązań opartych na chmurze, a także mieć gorsze od nich zabezpieczenia. Ujednolicone Centrum Danych firmy Cisco jest specjalnie zaprojektowane na potrzeby wirtualizacji i usług typu „cloud computing”. Umożliwia zautomatyzowaną obsługę administracyjną i zarządzanie wspólną strukturą zasobów komputerowych, sieciowych i pamięci masowych wymaganych do świadczenia usług informatycznych w obrębie Centrów Danych i między nimi.

Sieć inteligentna chmury

Sieć jest podstawą łaczącą „środowisko wielu chmur”. Podstawowa infrastruktura musi umożliwiać dynamiczne świadczenie usług w chmurze i automatyczne zarządzanie różnymi typami zawartości. Sieć inteligentna chmury firmy Cisco zapewnia świadczenie usług w chmurze, gwarantuje dostęp i usługi odpowiednim użytkownikom, a także pozwala elastycznie łączyć się z chmurami publicznymi, hybrydowymi i społecznościowymi.

Organizacja potrzebuje jednak czegoś więcej niż tylko elementy składowe. Infrastruktura technologiczna organizacji składa się z systemów operacyjnych, oprogramowania do zarządzania, oprogramowania do wirtualizacji, systemów pamięci masowej oraz szerokiego zakresu aplikacji baz danych, aplikacji pośredniczących i aplikacji korporacyjnych. Rozwiązanie Cisco CloudVerse zapewnia kompleksowy zestaw usług wspierających technologię chmury oraz rozwiązania technologiczne dostarczane za pośrednictwem szerokiego Ekosystemu Partnerów, aby spełnić wszystkie wymagania organizacji dotyczące chmury.

Dowiedz się więcej