Do 2021 r. na jedną osobę będzie przypadać średnio 3,5 urządzeń przenośnych.*

Dowiedz się, jak łatwo można kontrolować dostęp do sieci

Zamów spersonalizowaną wersję demo

1: Zarządzaj polityką dostępu

Zadaj sobie pytanie

Czy poziom skomplikowania procesu zarządzania polityką dostępu w całej sieci zaczyna Cię przerastać?

Jest to coś, co należy rozważyć

Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu polityką, można uzyskać kompleksowe informacje na temat wszystkiego, co dzieje się w Twojej sieci. Stały i pewny dostęp bez konieczności skomplikowanego zarządzania zasadami dostępu.

Korzyści

Oprócz uzyskania pełnej kontroli nad wszystkimi urządzeniami uzyskującymi dostęp do sieci rozwiązanie ISE umożliwia zastosowanie informacji o zagrożeniach, aby szybko blokować podejrzane urządzenia.

Czy wiesz, że?

Ruch z urządzeń bezprzewodowych i mobilnych będzie stanowić ponad 63% całkowitego ruchu IP do 2021 r.

Źródło: Raport Cisco VNI, 2017 r.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o ISE

2: Zautomatyzuj segmentację

Zadaj sobie pytanie

Czy istnieje prosty sposób zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania dzięki segmentacji pracowników, gości, partnerów i urządzeń Internetu rzeczy?

Jest to coś, co należy rozważyć

Segmentacja wymaga czasochłonnych działań ręcznych, dlatego wiele zespołów IT ma trudności z jej efektywnym zastosowaniem. Dzięki automatycznej i opartej na zasadach segmentacji można zmniejszyć zarówno ilość zagrożeń, jak i obciążenie pracą.

Korzyści

Uzyskaj pełną kontrolę w firmie nad dostępem użytkowników do określonych zasobów. Dzięki integracji z istniejącym wdrożeniem rozwiązania ISE, usługi Cisco mogą przyśpieszyć przejście na rozwiązanie SD-Access.

Czy wiesz, że?

Ponad 25% organizacji postrzega korzystanie przez pracowników z własnych urządzeń i urządzenia inteligentne jako duże zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Źródło: Porównawcze opracowanie Cisco na temat zabezpieczeń, 2017.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o segmentacji

3: Wykrywaj zagrożenia szybciej

Zadaj sobie pytanie

Jak można uzyskać pełny wgląd w informacje o tym, kto uzyskuje dostęp do zasobów? I jak można wykrywać zagrożenia lub anomalie, nawet jeśli dane są zaszyfrowane?

Jest to coś, co należy rozważyć

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań analizy kognitywnej do wszystkich danych przesyłanych przez sieć można zidentyfikować ataki, które inaczej nie zostałyby wykryte.

Korzyści

Dzięki telemetrii przepływu wewnętrznego zmierzonej przez przełączniki Catalyst 9000 i routery ISR 4000 oraz ASR 1000, można zidentyfikować złośliwe oprogramowanie nawet w ruchu szyfrowanym, bez ryzyka naruszenia prywatności. Możemy pomóc w szybszym rozpoczęciu korzystania z cyklu usług dla rozwiązania Stealthwatch.

Czy wiesz, że?

W 2019 r. 70% ataków będzie korzystać z szyfrowania.

Źródło: Raport z analizy ruchu szyfrowanego, Cisco, 2018 r.

4: Zapewnij bezpieczny dostęp w dowolnym miejscu

Zadaj sobie pytanie

Jak można chronić użytkowników mobilnych korzystających z internetu z dowolnego urządzenia i w dowolnym miejscu, nawet po opuszczeniu sieci firmowej?

Jest to coś, co należy rozważyć

Blokowanie złośliwych witryn internetowych jeszcze przed ustanowieniem samego połączenia umożliwia ochronę sieci i użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem.

Korzyści

Chroń użytkowników, uniemożliwiając im dostęp do złośliwych witryn. Wykrywaj, blokuj i usuwaj zaawansowane złośliwe oprogramowanie na wszystkich punktach końcowych. Oraz zyskaj lepszy wgląd i kontrolę w przypadku urządzeń z systemem iOS.

Czy wiesz, że?

W 50% przedsiębiorstw uważa się, że ich infrastruktura mobilna jest poważnie narażona na naruszenie bezpieczeństwa.

Źródło: Studium zagrożeń dla bezpieczeństwa i wiarygodności, Cisco, 2017 r.

Dowiedz się więcej

Zabezpiecz oddziały